05 listopad

wtorek, 05 listopada 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności Szkoły Ćwiczeń

Lista Szkół Współpracujących zakwalifikowanych do udziału w projekcie Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE                                                                   

LISTA RANKINGOWA
REKRUTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH
W RAMACH PROJEKTU
„Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie-WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”

 

Lp.

Nazwa i adres szkoły

1

Szkoła Podstawowa w Chludowie
w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie
62-001 Chludowo ul. Szkolna 3

2

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Wojciecha Bogusławskiego
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 15

3

Szkoła Podstawowa nr 17
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11
60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 105

4

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
62-003 Biedrusko, ul. Wojskowa 5

5

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
62-090 Rokietnica, ul. Szkolna 3c

6

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 109
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 109
przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu,
60-480 Poznań, ul. Sanatoryjna 2

7

Szkoła Podstawowa nr 28
im. Kornela Makuszyńskiego
60-480 Poznań, ul. Chojnicka 57