25 styczeń

wtorek, 25 stycznia 2022 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, rodzice przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie!

Uprzejmie informuję, że:

 1. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego uczniowie zamieszkali w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie przyjmowani są do klasy pierwszej bez rekrutacji. Ze względów organizacyjnych proszę jednak, żeby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli wypełniony formularz „Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2022/2023” w terminie od 10 lutego do 4 marca br.

 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie do niej w trybie rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu nr 6/2022 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 5 stycznia 2022 r. (harmonogram) i Uchwale nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. (kryteria). Wypełniony formularz „Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2022/2023” z dołączonym w razie potrzeby oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryterium nr 2 przytoczonej powyżej Uchwały Rady Gminy Suchy Las należy złożyć w terminie od 10 lutego do 4 marca br.

 3. Uczniowie aktualnych klas I-VII zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, a uczęszczający dotychczas do innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, zostaną przyjęci odpowiednio do klasy II-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie po złożeniu wypełnionego formularza „Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2022/2023”. Ze względów organizacyjnych proszę, aby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli formularz w terminie od 10 lutego do 4 marca br.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów uczęszczających aktualnie do klas I-VII innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie i nie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Warunkiem ubiegania się o taką możliwość jest złożenie „Wniosku o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2022/2023” skierowanego do dyrektora tejże szkoły w terminie od 10 lutego do 4 marca br.

 5. W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie utworzony zostanie oddział dwujęzyczny klasy siódmej z poszerzonym wymiarem lekcji języka angielskiego i co najmniej dwoma przedmiotami nauczanymi w tym języku. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klasy szóstej zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie do niej w trybie rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu nr 7/2022 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 5 stycznia 2022 r. (terminy).
  Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziału dwujęzycznego a nie uczęszczali dotychczas do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie będą mogli uczęszczać do innego oddziału w tej szkole pod warunkiem, że pomyślnie przeszli rekrutację na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 6/2022 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 5 stycznia 2022 r. (harmonogram).

 6. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie zdecydowanych rozpocząć w niej naukę proszeni są o dołączenie do formularza „Zgłoszenie” wypełnionego formularza „Karta informacyjna” i jednego zdjęcia legitymacyjnego.

 7. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów (tzw. drzwi otwarte) odbędzie się dnia 3.02 (czwartek) o godzinie 18.00 w formule online na platformie MSTeams. 

  Link do spotkania https://liblink.pl/C6MR8iuNdk

Jarosław Krajewski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Suchym Lesie

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego klasy VII: