26 sierpień

poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Bezpłatna komunikacja publiczna dla uczniów szkół podstawowych

Od 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie w życie znowelizowana uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy liniami organizowanymi przez ZTM na terenie miasta Poznania oraz gmin objętych porozumieniem międzygminnym. Oznacza to, że zmiany, które zostały wprowadzone w uchwale dotyczą także gminy Suchy Las, a tym samym komunikacji publicznej obsługiwanej przez spółkę ZKP. Jednym z najważniejszych jej zapisów jest ten, dotyczący uczniów szkół podstawowych.

Uczniowie podstawówek jeżdżą za darmo.

Jak informuje ZTM, uchwała rozszerza zakres bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych (lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół). Od sierpnia br. bez konieczności zakupu biletu mogą podróżować liniami organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Suchym Lesie, Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Uprawnienie to obowiązuje we wszystkich strefach taryfowych ZTM – na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

UWAGA! Jednocześnie z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Poznania, stają się nieaktualne zapisy uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 roku, na mocy której uczniom szkół podstawowych zostało przyznane prawo do bezpłatnych biletów okresowych, uprawniających do poruszania się na terenie gminy Suchy Las. W związku z tym rodzice / opiekunowie prawni NIE SKŁADAJĄ w placówce oświatowej lub urzędzie gminy wniosku w tej sprawie.

Warto również wiedzieć, że można dokonać zwrotu zakupionego biletu okresowego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z ulgą. To istotne zwłaszcza dla tych uczniów, którzy z dniem 1 sierpnia zyskali uprawnienie do bezpłatnej komunikacji, a mają już wykupiony bilet okresowy.

Więcej informacji – www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/nowosci-w-taryfie-biletowej-ztm-wszystko-co-warto-wiedziec