30 sierpień

wtorek, 30 sierpnia 2016 Dyrekcja Gimnazjum Aktualności szkoły

Informacja dotycząca biletów na dojazd uczniów do szkoły  w roku szkolnym 2016/17

W bieżącym roku szkolnym Gmina Suchy Las zapewni bezpłatny przejazd uczniom, którzy zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 ze zm.) są do tego uprawnieni, tzn. spełniają warunek zamieszkania w obwodzie gimnazjum oraz odległości miejsca zamieszkania od szkoły.

Zakupione zostaną 10- miesięczne bilety ( załadowane na kartę PEKA lub PEKA Junior) na odpowiednią strefę taryfową, z terminem obowiązywania od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

PEKA Junior – obejmuje uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 13 roku życia

PEKA – obejmuje uczniów, którzy ukończyli 13 lat

 

Uprawnieni uczniowie, którym karty PEKA lub PEKA Junior zostały już wydane, w celu ich załadowania dostarczają je do sekretariatu gimnazjum w terminie do 12 września.

Uprawnieni uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze karty PEKA lub PEKA Junior, składają w sekretariacie gimnazjum wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem (formularze dostępne w szkole) do 12 września.

Wydanie pierwszej karty PEKA lub PEKA Junior jest bezpłatne i będzie się odbywać za pośrednictwem szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, rodzic będzie zobowiązany we własnym zakresie złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty w punkcie ZTM.

 

W okresie od 1 września do 7 października 2016 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się do honorowania legitymacji szkolnych wydawanych przez szkołę z terenu Gminy Suchy Las jako dokumentów uprawniających do przejazdów po terenie Gminy. Po 7 października 2016 r. bezwzględnie wymagane już będą bilety załadowane na kartach PEKA lub PEKA Junior.

 

 

DYREKTOR GIMNAZJUM
mgr Jarosław Krajewski