31 październik

czwartek, 31 października 2019 Anna Ławniczak, Justyna Antkowiak Aktualności szkoły

Lekcja przyrody w Kórniku

W październiku aura sprzyjała wędrówkom po lasach, parkach i Arboretum w Kórniku. Malownicze drzewa cieszyły nasze oczy. Dzieci z klasy 3c oraz 3d z ogromnym zainteresowaniem słuchały przewodnika, który opowiadał o ciekawostkach dendrologicznych. Największy podziw wzbudziły pneumatofory olbrzymiego cypryśnika błotnego. Dzieci zadawały dociekliwe pytania, wypełniały kartę z zadaniami, robiły zdjęcia oraz zbierały liście.

Następnego dnia zrobiłyśmy quiz wiedzy. Okazało się, ze wyśmienicie rozpoznały drzewa po przyniesionych liściach i potrafiły wyjaśnić, co znaczy arboretum i pneumatofory. Była to kolejna udana edukacyjna wycieczka rozbudzająca w dzieciach pragnienie poznawania świata przyrody.