07 luty

czwartek, 07 lutego 2019 Ewa Trydeńska, Anna Urbaniak-Lech, Anna Wróbel Aktualności szkoły

List do Królowej Elżbiety II - konkurs

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły do udziału w konkursie polegającym na napisaniu listu do Królowej Elżbiety II.

REGULAMIN KONKURSU:

1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 SP nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

2.  Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka angielskiego w SP nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

3.  Cele konkursu:

  • popularyzowanie języka angielskiego i kultury Wielkiej Brytanii wśród młodzieży szkolnej,
  • rozwijanie kompetencji językowych,
  • zwrócenie uwagi na zanikające we współczesnym świecie zjawisko korespondencji tradycyjnej,
  • doskonalenie umiejętności pisania listu formalnego,
  • motywowanie uczniów do dbałości o staranną i estetyczną formę listu.

4.  Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu w języku angielskim. List skierowany ma być do Elżbiety II Królowej Wielkiej Brytanii.

5.  W liście uwzględnić należy formalny styl wypowiedzi.

6.  Limit słów: 60 - 120.

7.  Autorami listu mogą być indywidualni uczniowie bądź grupy (maksymalnie pięcioosobowe).

8.  List powinien być napisany odręcznie, włożony do koperty (niezaklejonej) i stosownie zaadresowany.

Adres Królowej:

Her Majesty The Queen
Buckingham Palace
London SW1A 1AA
Great Britain

9.  Ocenie jury podlegać będą:

  • styl wypowiedzi oraz treść,
  • zastosowane słownictwo, m.in. adekwatne zwroty grzecznościowe,
  • estetyka listu.

10.  Gotowy list przekazać należy do p. Ewy Trydeńskiej, p. Anny Urbaniak-Lech lub p. Anny Wróbel do 19 lutego.

11.  Do listu dołączyć można (ale nie jest to wymagane) np. własnoręcznie wykonany rysunek (np. portret Królowej), bądź pocztówkę ze swojej miejscowości.

NAGRODY:

I miejsce:

Zwycięski list zostanie wysłany do Buckingham Palace, a jego autor (autorzy) otrzyma (-ją) cząstkową ocenę celującą wagi 5 z języka angielskiego oraz nagrody rzeczowe.

II i III miejsce:

Cząstkowa ocena celująca wagi 5 oraz nagrody rzeczowe.

Pisząc list warto skorzystać ze wskazówek znajdujących się na poniższych stronach:

a) https://www.royal.uk/contact

b) https://www.thecrownchronicles.co.uk/explanation/guide-how-to-write-to-the-royal-family-queen-william-kate-harry/