09 marzec

sobota, 09 marca 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zebranie z rodzicami

 1. W poniedziałek 11 marca br. odbędą się w budynku przy  ul. Konwaliowej:

  - 17.00-17.30 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas I i II,

  - 17.30-19.00 - konsultacje indywidualne.

 2. We wtorek 12 marca br. odbędą się w budynku przy ul. Poziomkowej:

  - 17.00-17.30 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas VII, VIII i III,

  - 17.30-18.30 - konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów wszystkich klas,

  - 18.30 - spotkanie rodziców uczniów klas VIII i III z dyrektorem - temat: egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalny - aula,

  18.30-19.00 - spotkania klasowe rodziców uczniów klas IV i V.