Projekt - "Wyjazd do Auschwitz - Birkenau"

Suchy Las, październik 2014r.

Szanowni Państwo,

Pomysł wyjazdu do Auschwitz - Birkenau pojawił się podczas wizyty w Muzeum. Widok licznych grup młodzieży, niezwykle skupionych i będących pod wielkim wrażeniem miejsca, w którym się znaleźli skłonił mnie do podjęcia próby zorganizowania takiego wyjazdu również dla naszych gimnazjalistów. Wspólnie z Dyrektorem Gimnazjum uznaliśmy, że wyjazd taki ma nie tylko oczywistą wartość poznawczą. To również rodzaj swoistej lekcji o tym, co stać się może, gdy ludzie podporządkują się totalitarnej ideologii, gdy nie mająca żadnych racjonalnych podstaw, ale też nie znajdująca sprzeciwu chora „idea” poprowadzi do niewyobrażalnej zbrodni.

Dzisiaj – z ogromną pomocą Wójta Gminy Suchy Las, jesteśmy już po wstępnych ustaleniach odnośnie organizacji drugiego wyjazdu. Kolejnego – bo pomysł od początku opierał się na założeniu, że pobyt w Muzeum będzie miał cykliczny charakter. I co roku w maju wyjeżdżać będą kolejne roczniki (III klasy Gimnazjum).

Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć fragment listu otrzymanego od Pana Marka Zająca – Sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej: „Wizyta w Auschwitz-Birkenau to nie tylko realizacja zobowiązania – przecież ostatnia i najważniejsza dla mordowanych była nadzieja, że ich los nie ulegnie zapomnieniu. Ale to także niezwykle ważne doświadczenie w edukacji i wychowaniu młodych ludzi. Podczas zwiedzania tego absolutnie unikalnego na skalę światową Miejsca Pamięci nie chodzi jedynie o wywołanie emocji smutku, żalu czy współczucia, ale przede wszystkim poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Imperatywu, aby zawsze sprzeciwiać się złu, bo w przeciwnym razie osiągnąć ono może rozmiary przerażające”.

Mam nadzieję, że dla naszych dzieci wyjazd do KL Auschwitz Birkenau będzie taką właśnie nauką na przyszłość.

 

Z poważaniem
Mikołaj Illukowicz
Przewodniczący Rady Rodziców

Opinia Pana Władysława Bartoszewskiego

Opinia Pana Władysława Bartoszewskiego

Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

o projekcie

"Wyjazd do Auschwitz - Birkenau"