Rok szkolny 2023/2024

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023/2024
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

   Język polski  Matematyka Język angielski Język hiszpański
SP 2 71 72 82 100
Gmina 66 66 78 100
Powiat 64 60 74 100
Województwo wielkopolskie 57 49 64 76

Do egzaminu przystąpiło 59 uczniów

Język hiszpański zdawał 1 uczeń


 

 Rok szkolny 2022/2023

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022/2023
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

   Język polski  Matematyka Język angielski
SP 2 74 73 86
Gmina 71 64 79
Powiat 66 59 71
Województwo wielkopolskie 63 51 63

Do egzaminu przystąpiło 151 uczniów


Rok szkolny 2021/2022

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

   Język polski  Matematyka Język angielski Język hiszpański
SP 2 65 73 84 100
Gmina 61 67 79 100
Powiat 59 63 74 100
Województwo wielkopolskie 57 55 64 85

Do egzaminu przystąpiło 150 uczniów

Język hiszpański zdawało 2 uczniów


 Rok szkolny 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

   Język polski  Matematyka Język angielski
SP 2 71 62 78
Gmina 66 57 78
Powiat 60 50 72
Województwo wielkopolskie 58 45 63

Do egzaminu przystąpiło 38. uczniów.


 Rok szkolny 2019/2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

   Język polski  Matematyka Język angielski Język niemiecki 
SP 2 68,84 62,66 83,69 93,00 *
Gmina 64,07 54,70 70,95 93,00
Powiat 59,39 49,56 60,40 54,81
Województwo wielkopolskie 56,90 44,06 51,52 39,61

Do egzaminu przystąpiło 113. uczniów.

* Język niemiecki zdawał 1 uczeń.


Rok szkolny 2018/2019

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie:
(podano w %)

   Język polski  Matematyka Język angielski Język niemiecki 
SP 2 71,32 56,03 79,76 97,00 *
Gmina 70,11 53,39 73,64 91,00
Powiat 64,09 48,07 64,96 42,17
Województwo wielkopolskie 61,04 43,07 56,28 37,37

Do egzaminu przystąpiło 89. uczniów.

* Język niemiecki zdawał 1 uczeń.