06 listopad

środa, 06 listopada 2019 Sylwia Stręk Aktualności świetlicy

Konkurs na najpiękniejszą okładkę uczniowskiego notesu

 

A. Zasady:

  1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.
  2. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.11.2019 i trwać będzie do 29.11.2019. Prace należy składać w świetlicy głównej.
  3. Temat konkursu : NAJPIĘKNIEJSZA OKŁADKA UCZNIOWSKIEGO NOTESU. Do notesu można dołączyć zakładkę i stronę tytułową.
  4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas I-III.
  5. Każdy notes może być ozdobiony dowolną techniką plastyczną - samodzielnie przez ucznia lub z pomocą rodziców.
  6. Uczeń może oddać na konkurs tylko jedną pracę podpisaną swoim imieniem, nazwiskiem i klasą.

 

B. Wyniki konkursu i nagrody:

  1. Jury powołane przez organizatora  spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
  2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, estetyka pracy, oryginalność.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 19.12.2019

Przekazując pracę, uczestnik zgadza się na jej ekspozycję i publikowanie na stronie internetowej szkoły. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

                                                                                                                                         POWODZENIA !!!