V4GEN

„Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba…”

W dniach 12-16 czerwca 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie realizowała międzynarodowy projekt pod nazwą „Żyjemy pod tym samym niebem” („We live under the same sky”), finansowany z grantu uzyskanego w ramach programu mobilności V4GEN Funduszu Wyszehradzkiego. W spotkaniu brali udział uczniowie z Węgier, Czech, Niemiec i Polski.

Podstawowym założeniem Funduszu jest wspieranie inicjatyw budujących przyjacielskie relacje, wspólne działania, mobilność i współpracę organizacji oraz grup społecznych z państw Grupy Wyszehradzkiej. Program V4GEN wskazuje kilka obszarów, w ramach których młodzież może pochylić się nad różnorodnymi zagadnieniami z zakresu wspólnej historii, kultury, ekologii, demokracji.

Realizując projekt, chcieliśmy uświadomić sobie i innym, że niezależnie od miejsca zamieszkania i języka, jakim mówimy, wszyscy żyjemy pod tym samym niebem i oddychamy tym samym powietrzem. Dlatego akcentowaliśmy bardzo mocno to, co nas łączy: wspólną historię, a przede wszystkim wspólną przyszłość.

Pięć projektowych dni wypełniły różnorodne treści i działania. I tak rozpoczęliśmy od zwiedzania Wrocławia i sporej dawki historii, by następnie niemal dosłownie „zanurzyć się w wodzie”. A to za sprawą wizyty w Hydropolis, Centrum Nauki o Wodzie.

Ważnym punktem naszego programu były warsztaty w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Zapoznaliśmy się z działalnością tej instytucji, której zadaniem jest między innymi gromadzenie i przechowywanie wyselekcjonowanego materiału genetycznego, mogącego posłużyć do odtworzenia zasobów leśnych w przypadku zniszczeń spowodowanych np. suszami, pożarami, działalnością szkodników czy niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (m.in. kwaśnymi deszczami).

Mieliśmy okazję przekonać się, że pożar lasu może mieć w pewnym sensie także dobre strony. W wyniku takiego bowiem zdarzenia odkryły się dla ludzkich oczu Adrszpaskie Skały, obecnie największy tego typu rezerwat przyrody w Czechach. Wędrówka po Skalnym Mieście dała  możliwość zgłębienia historii Ziemi i ruchów górotwórczych, a także zaobserwowania, jak w tych trudnych warunkach natura walczy o przetrwanie: ogromne drzewa w poszukiwaniu wody rozwijają niezwykłe formy systemu korzeniowego, a każda skalna szczelina czy najdrobniejsza grudka ziemi stanowią podłoże do rozwoju mchów, porostów, runa leśnego.

Jeden z punktów programu stanowiła wizyta w zamku Książ, będącego jedną z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska, trzecim co do wielkości kompleks zamkowy w Polsce, którego początki sięgają średniowiecza.

Każdy dzień kończył się spotkaniem „narodowym”, podczas którego poszczególne grupy prezentowały swój kraj, związane z nim ciekawostki i najbardziej charakterystyczne elementy. Poznaliśmy więc między innymi najchętniej odwiedzane miejsca w Niemczech, najpiękniejsze zakątki Węgier i najpopularniejsze czeskie piosenki.

Rzam zwiedzaliśmy, bawiliśmy się, graliśmy w piłkę i badmintona, poznawaliśmy elementy wspólnej historii i robiliśmy plany na przyszłość. Pomagaliśmy również w pracach w przydomowym ogrodzie (naszą siedzibę na czas projektu stanowił dom rekolekcyjny księży pallotynów w Ząbkowicach Śląskich), gdzie  na pamiątkę naszego spotkania zasadziliśmy drzewo. Będzie ono rosło razem z nami!

Uczestnicy projektu zgodnie twierdzą, że był to wspaniały czas, dający możliwość zawarcia nowych znajomości oraz praktycznego wykorzystania i doskonalenia umiejętności językowych (całość projektu w języku angielskim).

Dziękujemy partnerskim szkołom: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium oraz Gymnasium Isernhagen za udział w projekcie i gotowość do dalszej współpracy!

 

 

 

Projekt „We live under the same sky” został dofinansowany z grantu V4GEN Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 10 000 euro. Wzięło w nim udział 42 uczniów i 10 nauczycieli.  

Magdalena Stefaniak, Monika Jabłuszewska, Justyna Rudomina