SKC Szkolne Koło Caritas


SKC istnieje przy Gimnazjum od roku 2012.

Co robimy?

 • przy kościele w Suchym Lesie rozprowadzamy papieskie kremówki i czekoladowe Mikołaje (dochód przeznaczony jest zawsze na konkretny cel, np. na kupno wózka inwalidzkiego dla wskazanej osoby czy wyposażenie w sprzęt audiowizualny świetlicy Domu Dziecka im. Świętej Rodziny w Lesznie),
 • włączamy się w akcję „Serce dla Lwowa” zbierając artykuły szkolne, spożywcze, higieniczne, zabawki i odzież dziecięcą,
 • przygotowujemy stroiki oraz ciasto na wigilię dla ubogich i bezdomnych organizowaną na MTP,
 • bierzemy udział w akcji „Tytka charytatywna” - w okresie przedświątecznym trafiamy z paczkami do ok. 20 rodzin z terenu naszej Gminy, a 5 tytek przekazujemy na potrzeby Caritas Poznań,
 • dzięki przychylności Ks. Proboszcza w maju przeprowadzamy kwestę przed kościołem w Suchym Lesie, by z zebranych ofiar kupić upominki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z uboższych rodzin [przez 3 lata fundusze na ten cel pozyskiwaliśmy z rozprowadzanego w Dniu Talentów pieczonego przez młodzież ciasta],
 • w sierpniu włączamy się w akcję „Tornister pełen uśmiechu” wyposażając uczniowski plecak w artykuły szkolne,
 • prowadzimy tradycyjną kronikę i gablotę SKC.

Nasze akcje

 • szlachetna paczka dla rodziny z województwa pomorsko-kujawskiego,
 • pluszaki dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi,
 • paczki ofiarowane do rozdysponowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchym Lesie,
 • ołówek dla Afryki,
 • włączenie się w przeżycie Dnia Chorego na terenie Parafii,
 • odwiedziny u chorych wskazanych przez pielęgniarkę środowiskową,
 • pomoc w zakupie podręczników,
 • w ostatnim czasie słodkie paczki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Suchym Lesie.

Współpracujemy m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Parafialnym Zespołem Caritas i pielęgniarką środowiskową.
Przede wszystkim zaś uczymy się dostrzegać potrzebujących i podarować im, wraz z uśmiechem, kawałek swojego serca.

A co dla nas?

Krótkie spotkania formacyjne i organizacyjne, cukierek z okazji Mikołaja, Wielkanocy i Dnia Dziecka, spotkanie z Ks. Proboszczem, okolicznościowe warsztaty, niekiedy zlot SKC, zimowy wyjazd dla liderów, wakacje nad morzem, coroczny zjazd SKC z całej Archidiecezji, całonocne czuwanie  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, udział w jubileuszowym świętowaniu – Chrzest 1050.

Co jeszcze?

Najważniejsze - uśmiech obdarowanych!
Jeśli chcesz dołączyć – zapraszamy, bo warto pomagać!

 

Jednocześnie dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób – bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich dzieci – wspierają naszą działalność.

Jezu Miłosierny…
Bądź z nami wszędzie tam, gdzie nas posyłasz,
by mogli się na nas wesprzeć słabi i bezsilni.
Oświecaj nasz umysł,
byśmy znajdowali rozwiązania trudnych sytuacji
i ufnie zawierzali je Tobie.
Utwierdzaj naszą wolę w gotowości
do cierpliwej służby bliźnim w potrzebie.
Daj nam Panie, przenikliwy wzrok i słuch,
byśmy umieli dostrzec Twe pokorne Oblicze w cierpiących
oraz usłyszeć ich wołanie o pomoc.
Umacniaj nasze ręce, by ochoczo służyły bliźnim.
Daj nam łaskę radosnej służby tym, którzy nas potrzebują
oraz chroń przed zniechęceniem, rozczarowaniem lub zwątpieniem…

Opiekun SKC
Maria Krasnosielska