Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3 Ferie zimowe 4 - 17 stycznia 2021 r.
4 Koniec I półrocza 5 lutego 2021 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021 r.
7 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

21, 22 grudnia 2020 r.
24, 25, 26, 27, 28 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
9 Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.