Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
3 Ferie zimowe 12 lutego - 25 lutego 2024 r.
4 Koniec I półrocza 19 stycznia 2024 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 02 kwietnia 2024 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024 r.
7 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

20 października 2023 r.

2 maja 2024 r.

13 - 17 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
9 Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.