Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3 Ferie zimowe 27 stycznia - 09 lutego 2020 r.
4 Koniec I semestru 24 stycznia 2020 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 09 - 14 kwietnia 2020 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
7 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
20 kwietnia 2020 r.
24 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
9 Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.