Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
3 Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2023 r.
4 Koniec I półrocza 27 stycznia 2023 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 06 - 11 kwietnia 2023 r.
6 Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25 maja 2023 r.
7 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

31 października 2022 r.


02 maja 2023 r.


22 maja 2023 r.


23 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty


24 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty


25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty


26 maja 2023 r.


09 czerwca 2023 r.

8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
9 Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.