Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3 Ferie zimowe 14 - 27 stycznia 2019 r.
4 Koniec I semestru 27 stycznia 2019 r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
6 Egzamin gimnazjalny 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
7 Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
8 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
9 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
10 Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.