22 sierpień

wtorek, 22 sierpnia 2023 Dyrekcja SP nr2 Aktualności szkoły

Darmowa komunikacja dla uczniów

Na podstawie Uchwały nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las istnieje możliwość przyznania uczniom prawa do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych uprawniających do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las i poza nią w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Bilet szkolny (ważny od 1 października do 30 września) aktywowany zostanie w formie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej Junior (PEKA Junior). Będzie obowiązywał na obszarze stref biletowych A+B+C+D.

UWAGA: Uprawnionymi do biletów są uczniowie szkół podstawowych zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:

- imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadaczem jest Uczeń, w terminie od rozpoczęcia roku szkolnego do 18 września każdego roku kalendarzowego w okresie pracy sekretariatów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Suchy Las.

W okresie od 1 września do 24 października 2023 r., ZTM zobowiązuje się do honorowania legitymacji szkolnych wydanych przez szkoły z terenu Gminy, jako dokumentów uprawniających do przejazdów na terenie Strefy A+B+C+D. Po 24 października br. bezwzględnie wymagane już będą bilety załadowane na kartach PEKA Junior oraz PEKA.

Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosku o wydanie karty PEKA lub PEKA Junior. Karty PEKA złożone po 18.09.2023 r. nie zostaną uwzględnione. 

Uchwała Rady Gminy Suchy Las (PDF 70,1 KB) Pobierz

Informacja ZTM (PDF 282 KB) Pobierz