25 sierpień

czwartek, 25 sierpnia 2022 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zarządzenie nr 132/2022
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 18.08.2022

w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach.


Na podstawie art. 106 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za posiłki w szkołach w Gminie Suchy Las:

  1. Zupa – kwota 2 zł,
  2. II danie – kwota 7 zł,
  3. Posiłek składający się z zupy i II dania – kwota 9 zł.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opłat za posiłki od 1 września 2022 do 31 grudnia 2022.


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły w zakładce "Posiłki dla uczniów" pod poniższym linkiem:
Gastro-Kris