18 styczeń

czwartek, 18 stycznia 2024 Dyrekcja Sp nr 2 Aktualności szkoły

Szanowni Państwo, rodzice przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie!

Uprzejmie informuję, że:

  1. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego uczniowie zamieszkali w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie przyjmowani są do klasy pierwszej bez rekrutacji. Ze względów organizacyjnych proszę jednak, żeby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli wypełniony formularz „Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2024/2025” w terminie od 9 lutego do 1 marca br.
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie do niej w trybie rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu nr 9/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 stycznia 2024 r. (harmonogram) i Uchwale nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. (kryteria). Wypełniony formularz „Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2024/2025”, z dołączonym w razie potrzeby oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryterium nr 2 przytoczonej powyżej Uchwały Rady Gminy Suchy Las, należy złożyć w terminie od 9 lutego do 1 marca br.
  3. Uczniowie aktualnych klas I-VII zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, a uczęszczający dotychczas do innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, zostaną przyjęci odpowiednio do klasy II-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie po złożeniu wypełnionego formularza „Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2024/2025”. Ze względów organizacyjnych proszę, aby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli formularz w terminie od 9 lutego do 1 marca br.
  4. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów uczęszczających aktualnie do klas I-VII innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie i nie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Warunkiem ubiegania się o taką możliwość jest złożenie „Wniosku o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie w roku szkolnym 2024/2025” skierowanego do dyrektora tejże szkoły w terminie od 9 lutego do 1 marca br.
  5. W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie utworzony zostanie oddział dwujęzyczny klasy siódmej z poszerzonym wymiarem lekcji języka angielskiego i co najmniej dwoma przedmiotami nauczanymi w tym języku. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klasy szóstej zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie mogą ubiegać się o przyjęcie do niej w trybie rekrutacyjnym określonym w Zarządzeniu nr 10/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 stycznia 2024 r. (terminy).
    Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziału dwujęzycznego, a nie uczęszczali dotychczas do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, będą mogli uczęszczać do innego oddziału w tej szkole pod warunkiem, że pomyślnie przeszli rekrutację na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 9/2024 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 stycznia 2024 r. (harmonogram).
  6. Rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie i zdecydowanych rozpocząć w niej naukę, prosimy o dołączenie do formularza „Zgłoszenie” wypełnionego formularza „Karta informacyjna” i jednego zdjęcia legitymacyjnego. Ze względów organizacyjnych związanych z przygotowaniem e-legitymacji uprzejmie prosimy o dostarczenie zdjęcia do 21.06.2024 r.
  7. Spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych (tzw. drzwi otwarte) odbędzie się dnia 6.02 (wtorek) o godzinie 17.30 w budynku przy ulicy Konwaliowej 4.

 

Jarosław Krajewski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Suchym Lesie

 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego klasy VII: