31 styczeń

czwartek, 31 stycznia 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie na rok szkolny 2019/2020                                             

                                                                                                                                                          

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Suchy Las 

Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Gminy Suchy Las

Oświadczenie woli posyłania dziecka do  klasy I Szkoły Podstawowej nr 2

Zgłoszenie dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2

Wniosek dla kandydatów do klas I zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2

Wniosek dla kandydatów do klas II - VIII zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2

Karta informacyjna dla kandydata do Szkoły Podstawowej nr 2