21 czerwiec

wtorek, 21 czerwca 2022 Justyna Rudomina, Monika Jabłuszewska Aktualności biblioteki

Regulamin konkursu fotograficznego

„Zabierz książkę na wakacje!”

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Suchym Lesie.
 2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  • I Z książką w Polskę! - najdalsza odległość, którą pokonała książka na terenie Polski.
  • II Książka na all inclusive ;) - egzotyczne miejsce, w którym wypoczywała książka.
  • III Book-art - zdjęcie artystyczne z książką.
 3. Sposób przeprowadzenia konkursu: - Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć w każdej kategorii. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać( plik w formacie zdjęciowym) na adres: biblioteka@suchy-las.com do dnia 20 września 2022 r.
 4. Komisja konkursowa: Monika Jabłuszewska, Katarzyna Nowak, Agnieszka Włodarczak.
 5. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • Kategoria I - o zwycięstwie zdecyduje najdłuższa trasa, jaką przejedzie książka z Suchego Lasu 
  • W kategoriach II i III komisja będzie oceniała prace na podstawie przyznanych punktów, biorąc pod uwagę:
   • godność z tematem (0-2)
   • oryginalne ujęcie tematu (0-3)
   • estetykę i efekt wizualny, techniczną poprawność wykonania (0-3)
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikację zdjęć.