Statut Gimnazjum

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 1 - Logo Szkoły

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 2 - Hymn Gimnazjum

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 3 - Jednolity strój szkolny

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 4 - Uchylony

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 4a - Zasady organizacji nauczania języków obcych

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 5 - Uchylony

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 6 - Uchylony

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 6a - Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 6b - Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 7 - Wewnątrzszkolne ocenianie

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 7a - Zasady oceniania uczniów klas I-III

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 8 - Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 8a - Regulamin biblioteki szkolnej

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Załącznik nr 9 - Regulamin Gimnazjum

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Koncepcja pracy szkoły

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.

  Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Uwaga - dokument otworzy się w nowym oknie.