02 październik

piątek, 02 października 2020 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności Szkoły kompetencji

Wzór formularza rekrutacyjnego

Każdy uczeń na pierwszych zajęciach otrzymuje komplet dokumentów do wypełnienia i podpisania przez rodziców. Dokumenty należy przynieść na kolejne zajęcia.
Komplet dokumentów zawiera:
  1. Deklarację udziału w projekcie,
  2. Oświadczenie uczestnika projektu,
  3. Formularz rekrutacyjny - na naszej stronie zamieszczamy wzór prawidłowego wypełnienia przez rodzica.