ERASMUS+ W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE

Erasmus + to nazwa programu unijnego, który w części dotyczącej edukacji szkolnej pozwala na tworzenie i realizację projektów, opartych na strategicznych partnerstwach szkół z obszaru Unii Europejskiej. Program ten oferuje szereg możliwości rozwoju talentów, poszerzania wiedzy i doświadczenia. Jest adresowany do uczniów i nauczycieli, którzy poprzez udział w projektach uczestniczą w procesie edukacyjnym na poziomie europejskim.
Od września 2015 r. przez trzy kolejne lata uczniowie sucholeskiego gimnazjum będą realizować zadania projektu „Small business in European regions – step by step”, który uzyskał bardzo wysoką ocenę Komitetu Ewaluacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymał dofinansowanie wysokości 172 240,00 euro dla czterech szkół partnerskich – z Niemiec, Szwecji, Włoch i Polski. Dla naszego gimnazjum przypada kwota 48 700,00 euro, która zostanie przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów podróży i pobytu uczniów i nauczycieli, biorących udział w tygodniowych międzynarodowych spotkaniach w szkołach partnerskich.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie ma spore doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych, opartych na współpracy szkół. Pierwszy projekt „Visions of Europe – old and new partners” (2004- 07) w ramach programu Socrates – Comenius dotyczył polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do nowych państw członkowskich. W drugim projekcie „A sustainable life cycle of clothing” (2009 –11) uczniowie występowali w roli projektanta mody, organizatora pokazu eko-mody i świadomego konsumenta, dbającego o środowisko. Trzeci projekt „ Euronited pupils” (2012-14) poprzez szereg działań uczył, jak profesjonalnie wydawać gazetę. Dzięki programowi Comenius, w ramach którego powstały te projekty, uczniowie mieli możliwość nie tylko doskonalenia umiejętności językowych, ale również pracy w międzynarodowych zespołach z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Ten europejski wymiar edukacji prowadził do poczucia wspólnoty w zjednoczonej Europie, postrzeganej jako całość, na którą składają się różnorodności historyczne, kulturowe i językowe poszczególnych państw. Takie projekty – poprzez komunikację i integrację – uczą wzajemnego zrozumienia i tolerancji, a zdobyte doświadczenie często procentuje w dalszej karierze uczniów.
Właśnie z myślą o ich przyszłości powstał projekt „Small business in European regions – step by step”, który wprowadzi uczniów „krok po kroku” w świat przedsiębiorczości, pokaże jak rozpocząć działalność w oparciu o własny business plan, gdzie znaleźć wsparcie i jak poprowadzić swoją firmę we własnym kraju lub w partnerskim. W końcowej fazie projektu zostanie wydany przewodnik dla młodych przedsiębiorców, napisany i przygotowany do publikacji przez uczniów, uczestniczących w projekcie. Pierwsze spotkanie i pierwsze zadania już niebawem – od 6 grudnia br. przez tydzień będziemy gościć dziesięcioosobowe grupy z Niemiec, Szwecji i Włoch.

koordynator projektu
  Anna Małłek


 

PARTNERSTWO Z ISERNHAGEN


Kolejna wspólna lekcja historii

Już po raz siódmy uczniowie z Gymnasium Isernhagen byli gośćmi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

W tym roku przypada 25 rocznica rozpoczęcia polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Nasze gimnazjum ma spory udział w tych działaniach, gdyż od samego początku istnienia, czyli od 2002 roku, prowadzi coroczną wymianę uczniów w oparciu o umowę partnerską z niemiecką szkołą. Co roku odbywają się spotkania gimnazjalistów w Suchym Lesie albo w Isernhagen, od wielu lat z dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a w tym roku również ze wsparciem finansowym ze strony Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy.

Spotkanie poprzedzone było napisaniem projektu, którego autorem tym razem było sucholeskie gimnazjum. W programie pięciodniowego pobytu uczniów z Isernhagen (3-7 czerwca 2016 r.) znalazły się miejsca, które złożyły się na kolejną wspólną lekcję historii. Początki państwowości i chrześcijaństwa na terenie obecnej Wielkopolski, gimnazjaliści z Isernhagen poznali dzięki niemieckojęzycznej wersji audio-przewodnika, podczas zwiedzania Bramy Poznania ICHOT. O sekretach wypieku rogali świętomarcińskich, a także o lokalnych germanizmach dowiedzieli się w Rogalowym Muzeum Poznania.

Kolejnym punktem wspólnej lekcji historii był Wrocław i słynna Panorama Racławicka, gdzie uczniowie dowiedzieli się z kim walczyli Polacy pod Racławicami – również z komentarzem w niemieckiej wersji językowej.

Oboje nauczyciele opiekujący się grupą z Isernhagen, są historykami, więc na bieżąco uzupełniali tę lekcję dodatkowymi faktami z historii Polski. W rolę nauczycieli wcielili się także nasi uczniowie, którzy tłumaczyli niemieckim kolegom, jakie znaczenie miały Gniezno i Poznań w średniowieczu, jak przebiegały kolejne rozbiory Polski i dlaczego w gwarze naszego regionu jest tak wiele germanizmów.

Dodatkowym urozmaiceniem pobytu – już poza programem – były atrakcje, przygotowane przez rodziny goszczące oraz przez samych uczniów, dbających o to, aby ich niemieccy goście czuli się u nas jak najlepiej i aby zabrali ze sobą miłe wspomnienia.

Za rok w czerwcu spotkanie w Gymnasium Isernhagen.

 

 


 

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Szwecji?

Odpowiedzi na to, a także inne pytania szukali uczestnicy międzynarodowego projektu programu Erasmus+ podczas spotkania w Tegelviken – partnerskiej szkole w Szwecji. W tym projekcie rolę szkoły koordynującej pełni Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

Zgodnie z założeniami w spotkaniu uczestniczyło po ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli z każdej ze szkół. Do Kvicksund niedaleko Eskilstuny - poza naszymi gimnazjalistami - przyjechali uczniowie z Niemiec i Włoch. Przez tydzień (22-28 maja br.) intensywnie pracowali, realizując zadania projektowe, przewidziane na drugie spotkanie (pierwsze odbyło się w Suchym Lesie w grudniu 2015 r.). Przygotowując się do niego, szkoły z Niemiec, Polski i Włoch wykonały prezentacje wybranych małych przedsiębiorstw ze swoich miejscowości. Sucholeski small business reprezentowały jedna z lokalnych restauracji oraz szkoła językowa. Ta lekcja przedsiębiorczości – wprawdzie po angielsku, ale w szwedzkich realiach – okazała się nie lada wyzwaniem.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z techniką analizy SWOT i przeprowadzenie takich analiz dla miejscowości, w których znajdują się szkoły partnerskie. W oparciu o wybrane strony internetowe, uczniowie przygotowali w grupach cztery prezentacje, obejmujące elementy składowe analizy: Strengths, Weaknesses, Opportunieties, Threats. Następnie – również w międzynarodowych grupach - wykonali analizy SWOT dla Eskilstuny, Leer, Noto i Suchego Lasu.

Dalszym celem było zapoznanie uczniów z głównymi zagadnieniami, dotyczącymi działalności gospodarczej, poprzez wykład w centrum wspierania przedsiębiorczości w Eskilstunie, gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak zarejestrować działalność, gdzie znaleźć wparcie i jak działa system podatkowy w Szwecji. Uzyskane wiadomości zebrali w formie prezentacji. Ponadto odwiedzili studio jogi i tańca w Eskilstunie, będące ciekawym przykładem small businessu. Wszystkie prace uczniów, wykonane zarówno podczas tego, jak i poprzedniego spotkania, można znaleźć na stronie internetowej projektu www.europupils-in-business.eu

Celem tego spotkania było również podnoszenie kompetencji językowych uczniów. W trakcie zajęć gromadzili oni słownictwo z zakresu Business English, co pomagało w zrozumieniu wykładu, prezentacji, a także ułatwiało posługiwanie się językiem angielskim podczas pracy w międzynarodowych grupach. Kompetencje, uzyskane podczas spotkania, zostały potwierdzone dokumentem Europass-Mobility, który otrzymał każdy z uczestników.

Następne spotkanie w Noto (Sycylia) w listopadzie br.

 

 

 

koordynator projektu
Anna Małłek

 


 

Biznes po włosku

Trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Small business in European regions – step by step programu Erasmus+ odbyło się w szkole partnerskiej w Noto na Sycylii. Podobnie jak poprzednio uczestniczyło w nim po ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli z każdej ze szkół, pracujących w projekcie. Przez siedem dni (13-19 listopada 2016 r.) realizowali oni zadania, przewidziane na trzecie spotkanie, a dotyczące głównie zagadnień, związanych z marketingiem.

Nie przez przypadek właśnie w Noto zaplanowano tę tematykę. Sycylijskie miasto słynie z przepięknej barokowej architektury, która – szczególnie latem – przyciąga tłumy turystów. Stąd też małe przedsiębiorstwa – najczęściej rodzinne – związane są z usługami turystycznymi. Mnóstwo tu restauracji, kawiarni, hoteli i sklepików z pamiątkami. Kilka z nich odwiedzili nasi uczniowie, przeprowadzając wywiady z właścicielami, a następnie w międzynarodowych grupach zaprojektowali dla nich ulotki reklamowe. Wykonali je dość profesjonalnie, gdyż całe działanie poprzedzone było wykładem na temat kampanii reklamowej i reguł nią rządzących.

Powtarzającym się w projekcie pytaniem jest: Jak rozpocząć działalność gospodarczą? W Noto odpowiedzią na nie było spotkanie w barokowym wnętrzu pałacu, należącego do Urzędu Miasta Noto. Krok po kroku uczniowie zapoznali się z procedurą rejestracji działalności gospodarczej, obowiązującymi podatkami i zakresem porad, oferowanych przez SUAP – instytucję wspierającą rozwój przedsiębiorstw.
Wyniki wszystkich zadań projektowych były opracowane w międzynarodowych grupach i przedstawione w formie prezentacji, które następnie zostały umieszczone na stronie internetowej projektu (www.europupils-in-business.eu). Podczas spotkania uczniowie nie tylko doskonalili umiejętności językowe, lecz także te z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych. Ponadto uczyli się sztuki dyskusji i negocjacji w języku angielskim oraz planowania i ewaluacji działań. Wszystkie te umiejętności zostały wymienione w dokumencie Europass-Mobility, wydawanym każdemu uczniowi po zakończeniu międzynarodowego spotkania. To świadectwo i zdobyte doświadczenie mogą okazać się przydatnymi w późniejszej karierze zawodowej.

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu to przede wszystkim praca, jednak zawsze jeden dzień przeznaczony jest na poznanie regionu, w którym znajduje się szkoła partnerska. Ta część Sycylii urzeka przede wszystkim barokową architekturą, powstałą w XVIII wieku po trzęsieniu ziemi w 1693 roku, które doszczętnie zniszczyło wcześniejsze budowle. Odwiedziliśmy Ragustę, Modikę i Scicli, podziwiając tamtejsze kościoły i pałace. Znajdujące się poza terenem miast plantacje cytryn i mandarynek, a także temperatura ok. 20°C – mimo deszczu – sprawiły, że przeżyliśmy drugie w tym roku pożegnanie lata.


Międzynarodowe spotkanie w ramach programu ERASMUS+

Już po raz czwarty uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu, tym razem przygotowanym w dniach 7-13 maja br. przez niemiecką szkołę partnerską Ubbo-Emmius-Gymnasium w Leer.

Tytuł projektu: "Small businesses in European regions – step by step" zakłada wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne do stworzenia własnego małego przedsiębiorstwa. Kolejny krok w tym projekcie polegał na napisaniu po angielsku biznes planu dla wymyślonego małego biznesu, który mógłby powstać w naszych lokalnych realiach gospodarczych. Ponad dwudziestu uczniów stworzyło takie biznes plany, a autorzy ośmiu najlepszych, pod opieką pani Ewy Trydeńskiej i pani Anny Floch, pojechali do Leer, aby tam zaprezentować swoje pomysły, porównać je z dokonaniami rówieśników ze szkół partnerskich z Niemiec, Szwecji i Włoch, a także aby doskonalić technikę pisania biznes planu.

Program spotkania zawierał indywidualne prezentacje, dyskusję, analizę SWOT oraz pracę w międzynarodowych grupach, prowadzącą do synergii pomiędzy małymi przedsiębiorstwami, zaplanowanymi przez uczniów z poszczególnych szkół partnerskich. Dodatkowym źródłem wiedzy były wykłady specjalistów - pana Siemsena i pana Kutschera, business consultants z Commerzbank Leer oraz pana Krebsa z Office for Economic Development, District of Leer.

Poza intensywnymi pracami projektowymi był też czas na wycieczkę do Bremen , a popołudnia spędzone z rodzinami goszczącymi lub z rówieśnikami z niemieckiego gimnazjum pozwoliły naszym uczniom poznać okolice Leer. Uczestniczyli oni również w kilku lekcjach, co dało im wyobrażenie o nauce w innej szkole, o jej atmosferze i sposobie organizacji życia szkolnego.

Po zakończeniu każdego międzynarodowego spotkania jego uczestnicy otrzymują certyfikaty Europass, potwierdzające szereg zdobytych umiejętności, ważnych dla ich dalszej edukacji.

 

Koordynator projektu

Anna Małłek


 

Spotkanie dwóch gimnazjów

9 kwietnia 2010 roku Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Suchym Lesie i Gimnazjum w Isernhagen podpisały umowę o współpracy. Od tego czasu uczniowie obu szkół uczestniczą we wspólnych projektach w Polsce i w Niemczech, którymi zarządzają pani Anna Małłek i pani Jutta Rohde.

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku 12 dziewcząt i chłopców w towarzystwie dwóch nauczycielek, pani Ewy Miler i pani Kamilli Kandulskiej – Gulczyńskiej udało się w gościnę do Isernhagen. Uczniowie zamieszkali u rodzin swoich partnerów. Dzięki temu mogli spędzić wspólnie więcej czasu i lepiej poznać zwyczaje dnia codziennego naszych zachodnich sąsiadów. Poza tym młodzież uczestniczyła w programie, przygotowanym przez panią Juttę Rohde i pana Sörena Kleina.

Codziennie rano wszyscy brali udział w zajęciach szkolnych. Polscy uczniowie mieli między innymi okazję pochwalić się swoją wiedzą matematyczną. Potem uczestnicy projektu wspólnie zwiedzali okolicę. Spędzili popołudnie w Hanowerze. Pojechali na wycieczkę do Hildesheim, gdzie podziwiali piękną katedrę Wniebowzięcia Matki Boskiej ze słynnymi Drzwiami Bernwarda. Dotarli też do Hamburga i zwiedzili nową filharmonię. Dzięki fascynującej architektonicznie sylwetce ma ona szansę stać się symbolem tego miasta.

Nie zabrakło czasu na grillowanie, gry, zabawy, wspólne słuchanie muzyki i … rozmowy. Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w języku projektu - angielskim.

Udało się poznać nowych ludzi wraz z ich zainteresowaniami, pasjami, radościami i troskami. Miejmy nadzieję, że niektóre z tych znajomości rozwiną się i przetrwają, wzmacniając międzysąsiedzkie więzi i służąc idei Zjednoczonej Europy.

Projekt współfinansowany był ze środków organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Kamilla Kandulska - Gulczyńska       


Z Erasmusem do Tegelviken

Już trzeci rok uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie uczestniczą w projekcie Small businesses in European regions – step by step programu Erasmus+. Kolejne międzynarodowe spotkanie odbyło się w dniach 12-18 listopada 2017 r. w szwedzkiej szkole Tegelviken. W projekcie zaplanowano sześć takich spotkań – to było piąte – i zgodnie z założeniami wzięło w nim udział osiem uczennic, które zdobyły najwięcej punktów za zadania, wykonywane przez ostatnie dwa lata.

Pierwszy dzień to zazwyczaj czas na poznanie się poprzez gry i zabawy integracyjne, zaznajomienie się ze szkołą, organizującą spotkanie, a także przedstawienie prac, przygotowanych przez uczniów – tym razem były to prezentacje o tym, jak rozpocząć działalność gospodarczą w krajach, reprezentowanych przez szkoły partnerskie.

Głównym celem tego spotkania było napisanie przewodnika dla młodych przedsiębiorców. Uczniowie ze szkół partnerskich ( z Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch) w międzynarodowych grupach najpierw zaplanowali kształt i treść przewodnika, a następnie tworzyli kolejne rozdziały, wykazując się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz wysokimi umiejętnościami w zakresie redagowania tekstu. Zadaniem jednej z grup było zaprojektowanie okładki, a także wykonanie prac edytorskich.

Naszym projektem zainteresowały się lokalne media. Trzeciego dnia odwiedziła nas reporterka radiowa i przeprowadziła kilka wywiadów z uczniami – w tym z uczennicą z polskiej grupy Gabrielą Anglart. Również szwedzkie rodziny włączyły się w działania projektowe, nie tylko goszcząc uczniów ze szkół partnerskich, lecz także przygotowując przyjęcie na zakończenie prac nad przewodnikiem.

Ostatni dzień to zawsze wycieczka, przygotowana przez szkołę, będącą organizatorem spotkania. Tradycyjnie był to Sztokholm, ale tym razem odwiedziliśmy muzeum, w którym prezentowano historię najsłynniejszego szwedzkiego zespołu – ABBA. Oprócz wspaniałej kolekcji strojów, w których występowali członkowie zespołu, a także ogromnej ilości nagranych płyt, można było podziwiać woskowe figury artystów. Ci odważniejsi – dzięki technicznym trikom – mogli zaśpiewać na scenie w towarzystwie zespołu swoją ulubioną piosenkę z ich repertuaru.

Zarówno to spotkanie - jak i każde poprzednie - stanowiło dla naszych uczniów niezwykłą okazję do zdobycia nowych umiejętności, doskonalenia sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim, a także poznania nowych miejsc i ludzi. Następne spotkanie – niestety już ostatnie w tym projekcie – odbędzie się w maju przyszłego roku we Włoszech na Sycylii w Noto - malowniczym barokowym miasteczku.

 

 

 

Anna Małłek      

koordynator projektu

 


Pożegnanie z Erasmus'em

Niebawem zakończy się trzyletni projekt programu Erasmus+, realizowany w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, a od września 2017 r. po zmianie nazwy – w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Tytuł projektu Small business in European regions – step by step zachęcił wielu uczniów. Zaplanowane w nim działania wprowadzały w tajniki ekonomii, uczyły przedsiębiorczości i stymulowały do poszukiwania nowych rozwiązań. W ciągu trzech lat gimnazjaliści uczestniczyli w sześciu międzynarodowych spotkaniach, organizowanych w czterech szkołach partnerskich. Program tych spotkań odzwierciedlał założenia projektu, którego głównym celem było wyposażenie nastolatków w wiedzę i umiejętności ogromnie przydatne w dorosłym życiu. Łącznie na wszystkie spotkania do szkół partnerskich wyjechało 40 uczniów – o 10 więcej niż zakładał projekt. Było to możliwe dzięki wysokiemu budżetowi – 48 700,00 euro.

Ostatnie spotkanie zaplanowano we włoskiej szkole partnerskiej na Sycylii w Noto, słynącym z przepięknej architektury barokowej i organizowanego co roku w połowie maja święta kwiatów o nazwie Infiorata. Ośmioro uczniów pod opieką nauczycielek języka angielskiego – Marii Heizer i Anny Wróbel – wylądowało w Katanii 13 maja 2018 r., a stamtąd busem dotarło do Noto. Przez kolejnych sześć dni byli gośćmi włoskich rodzin, a w miejscowej szkole pracowali w międzynarodowych grupach, poszerzając swą wiedzę na temat elementów kampanii reklamowej i doskonaląc umiejętności językowe. Ponadto mogli wykazać się sztuką prezentacji zarówno podczas zajęć, jak i konferencji, zorganizowanej przez włoską szkołę. Ważnym zadaniem dla uczestników spotkania było nakręcenie krótkiego filmu, promującego projekt i stanowiącego jego podsumowanie. W programie spotkania znalazł się też czas na wycieczkę do Katanii i plażę w pobliskim Lido di Noto. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na www.europupils-in-business.eu

Wydarzeniami kończącymi projekt będą wydanie i rozpowszechnienie przewodnika po biznesie Starting a small business in European regions, a także ewaluacja projektu i sprawozdania. Tym ostatnim zagadnieniom poświęcona była pięciodniowa konferencja nauczycieli ze szkół partnerskich, która odbyła się w dniach 31 maja – 4 czerwca br. w Warszawie. Naszą szkołę reprezentowały nauczycielki Maria Heizer i Anna Małłek, która jako koordynator projektu jest odpowiedzalna za raport końcowy. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż kończący się projekt był wyjątkowo udany, przyniósł wiele korzyści uczniom, a nauczycielom – wiele zadowolenia. Poczyniono też pewne przygotowania do następnego projektu, którego pisanie rozpocznie się jesienią 2018 r.

22 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestnicy ostatnich dwóch międzynarodowych spotkań otrzymali 16 certyfikatów Europass-Mobility, potwierdzających zdobyte przez nich umiejętności i kompetencje. W poprzednich latach wstawiono 24 certyfikaty. Rekordzistką jest uczennica, która podczas trwania projektu zdobyła aż trzy. Dokumenty te mogą okazać się przydatne w toku dalszej edukacji lub karierze zawodowej.

 

Anna Małłek      

koordynator projektu

 


 

My też tworzymy historię

My też tworzymy historię to tytuł projektu, który powstał w ramach współpracy Gymnasium Isernhagen i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Zgodnie z jego założeniami w dniach 5 – 9 czerwca uczniowie naszej szkoły gościli grupę 19 gimnazjalistów z Isernhagen.

Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom, jak bogata jest prawie dwudziestoletnia historia partnerstwa gmin Suchy Las i Isernhagen oraz współpraca szkół, rozpoczęta w 2003 roku wspólnym projektem programu Comenius, a umocniona podpisaną osiem lat temu umową. Historię tę mogli poznać dzięki wydanej z okazji dziesięciolecia partnerstwa Kronice współpracy między gminami Suchy Las i Isernhagen 1999 – 2009, zawierającej zbiór artykułów i dokumentów, mówiących o wydarzeniach, składający się na pierwsze dziesięć lat kontaktów obu gmin. Poznanie historii współpracy pozwoliło im zrozumieć, że partnerstwo naszych gmin to nie tylko dokumenty i oficjalne wizyty, ale przede wszystkim szczera przyjaźń między młodymi ludźmi, wspólne działania szkół, klubów i stowarzyszeń. Znaczącą część Kroniki stanowią informacje o spotkaniach, organizowanych przez szkoły lub o letnich i zimowych formach wypoczynku młodzieży z Suchego Lasu i Isernhagen. Ta właśnie część stała się inspiracją dla uczniów, którzy w polsko-niemieckich parach stworzyli obrazy, wyrażające ich emocje, związane z partnerstwem i współpracą mieszkańców obu gmin. Poszczególne prace utworzyły wielobarwne dzieło, które prezentowane jest w auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. W przyszłym roku zostanie zabrane do Gymnasium Isernhagen, gdzie stanowić będzie wprowadzenie do obchodów dwudziestolecia partnerstwa Suchego Lasu i Isernhagen.

Poza wspólnymi zajęciami w szkole uczestnicy projektu udali się na wycieczkę do Torunia, gdzie podążali śladami Mikołaja Kopernika. Tak bogaty program spotkania był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i wsparciu ze strony Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy.

Ta wymiana uczniów stanowi kolejny element edukacji młodych ludzi, integrujący ich i uczący wspólnej pracy, tolerancji, wzajemnego zrozumienia, jednocześnie tworzący nowy fragment historii partnerstwa gmin Suchy Las i Isernhagen. Następne spotkanie za rok w Gymnasium Isernhagen.

 

Anna Małłek  

 


Szkoła demokracji

Wraz z nowym rokiem szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie rozpoczyna realizację projektu "A school of democracy – we know our rights and duties" w ramach unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Środki na ten projekt – 35 298,00 euro – zapewnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jest to już piąty tego typu projekt. Pierwszy rozpoczął się w 2004 roku i od tego czasu nieprzerwanie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach, pracują w grupach z rówieśnikami ze szkół partnerskich, doskonalą umiejętności z zakresu języka angielskiego i nowych technologii, poszerzają wiedzę w wielu dziedzinach, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Nowe doświadczenia sprawiają, że stają się dojrzalsi w sposobie myślenia i działania, potrafią wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności podczas rozwiązywania zadań w trakcie projektu. Tym razem projekt będzie trwał dwa lata, a funkcję koordynatora będzie pełnić nasza szkoła. Partnerami w tym projekcie są szkoły z Chorwacji, Portugalii i Włoch. Zdobycie nowych umiejętności z różnych obszarów edukacji będą potwierdzały certyfikaty Europass.

Jednym z celów projektu jest rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania życiem społecznym i politycznym w ich lokalnym środowisku. Poprzez obserwacje i wnioski, a także wyznaczone w projekcie działania, będą rozwijać świadomość polityczną i rozumieć prawa, funkcjonujące w demokratycznym społeczeństwie, aby w przyszłości mogli stać się świadomymi i aktywnymi obywatelami.

Projekt programu Erasmus+ to także okazja do poznania nowych ludzi i miejsc, nowych przyjaciół i kultur. Udział w projekcie to wielka edukacyjna przygoda. Pierwsze spotkanie odbędzie się w szkole chorwackiej.

 

Koordynator projektu
       Anna Małłek

  


 

PIERWSZE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU
"A SCHOOL OF DEMOCRACY – WE KNOW OUR RIGHTS AND DUTIES"

 

Od września 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie uczestniczy – jako szkoła koordynująca – w projekcie programu Erasmus+. Wprawdzie pierwsze spotkanie było zaplanowane na koniec roku 2019, jednak ze względów formalnych zostało przesunięte na połowę lutego 2020 r. Czas poprzedzający tygodniowy program zajęć w partnerskiej szkole w miasteczku Požega w Chorwacji tamtejsi uczniowie poświęcili na przygotowania do przyjęcia międzynarodowej grupy, natomiast goście zajęci byli głównie prezentacjami, ukazującymi ich szkoły i miejscowości.

     16 lutego rano grupa ośmiu uczniów wraz z dwoma nauczycielkami języka angielskiego – Anną Małłek i Ewą Trydeńską – wyruszyła z poznańskiego lotniska i z przesiadką w Warszawie doleciała po południu do Zagrzebia. Do stolicy Chorwacji dotarliśmy na tyle wcześnie, że wieczorem mieliśmy jeszcze sporo czasu, aby obejrzeć ciekawe miejsca i poznać najbliższą okolicę, tym bardziej, że nocleg mieliśmy w samym centrum.

     Następnego dnia spotkaliśmy się z grupami ze szkół partnerskich z Portugalii i z Włoch, a także z liczną grupą chorwacką, która dotarła z  Požegi autokarem. Wspólnie udaliśmy się do Parlamentu Chorwacji, gdzie spotkaliśmy się z panią przewodnik, która przybliżyła uczestnikom spotkania historię chorwackiej demokracji i oprowadziła po najważniejszych częściach budynku. Po wspólnym lunchu uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwość obejrzenia innych ważnych miejsc w stolicy Chorwacji przy sprzyjającej pogodzie. Mieliśmy szczęście, bo następnego dnia w Zagrzebiu padało, o czym przekonaliśmy się, oglądając w telewizji uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta Chorwacji Zorana Milanoviča.

    Pierwszy dzień w chorwackiej szkole był dość pracowity – najpierw uroczyste powitanie, później spotkanie z burmistrzem Požegi, a po południu pokaz przygotowanych wcześniej prezentacji partnerskich szkół i miejscowości. Kolejne dni to przede wszystkim praca w międzynarodowych zespołach, a jej efektem były: logo projektu, strona internetowa, nowe słownictwo i arkusze ewaluacyjne. Szkoła chorwacka zadbała o niezwykle ciepłą atmosferę, dekorując budynek flagami państw, reprezentowanych przez szkoły, uczestniczące w projekcie. Ponadto jej uczniowie przygotowali ciekawy program poetycko – muzyczny specjalnie dla gości. Również uroczystość zakończenia spotkania miała wyjątkową oprawę. Niestety wkrótce po powrocie dowiedzieliśmy się o trudnej sytuacji we Włoszech, co spowodowało przesunięcie spotkania w Suchym Lesie z maja na wrzesień 2020 r.

     Każdy z uczestników otrzyma certyfikat Europass, w którym zapisane będą wszystkie ważne umiejętności zdobyte lub doskonalone w czasie spotkania w Chorwacji. Wręczenie certyfikatów nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

Koordynator projektu
Anna Małłek

 


Wielki powrót Erasmusa

Krótko przed początkiem pandemii uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu w Chorwacji w ramach projektu  A school of democracy – we know our rights and duties programu Erasmus+. Restrykcje covidowe objęły wiele obszarów życia szkolnego, w tym zagraniczne wyjazdy edukacyjne. Projekt został „zamrożony” na dwa lata, a pierwsze spotkanie po tak długiej przerwie odbyło się w marcu 2022 r. poprzez platformę Teams. Był to czas łagodzenia lub znoszenia wielu obostrzeń nie tylko u nas, ale także w państwach szkół partnerskich – w Chorwacji, Portugalii i we Włoszech. Jakże wielka była radość uczniów, gdy okazało się, że następne dwa spotkania odbędą się zgodnie z pierwotnym planem, czyli w szkołach w Bradze (Portugalia) i Bagherii (Włochy).

W 48. rocznicę rewolucji goździków

Do Portugalii przylecieliśmy 24 kwietnia, w przeddzień święta narodowego tego kraju. Wydarzenia, zapisane w historii jako  rewolucja goździków, doprowadziły do obalenia dyktatury Marcela Caetana i demokratyzacji życia publicznego, a także przywrócenia swobód obywatelskich i politycznych. W 48. rocznicę wystąpień przeciwko reżimowi międzynarodowa grupa uczniów udała się do Porto, aby poznać zabytki tego niezwykłego miasta i wspólnie z rówieśnikami z Portugalii przyglądać się obchodom święta demokracji. W szkole w Bradze obejrzeliśmy wystawę i przedstawienie, którego osnową były wydarzenia sprzed 48 lat. Następnego dnia przystąpiliśmy do pracy                    w międzynarodowych grupach. Jednym z głównych zadań spotkania było zaprojektowanie otoczenia swojej szkoły w taki sposób, aby spędzanie przerw było przyjemniejsze, a wyposażenie szkolnego boiska spełniało oczekiwania uczniów. Wykorzystując odpowiedni program, uczniowie stworzyli 12 projektów – po trzy dla każdej szkoły, a następnie wybrali najlepsze. Projekt portugalski posłużył jako załącznik do petycji, którą skierowano do mera Bragi. Wizyta w ratuszu była okazją do jej wręczenia. W ten sposób uczniowie poznali jedno z narzędzi, którym posługuje się społeczeństwo obywatelskie.

Si, Sicily

Zaledwie po czterech tygodniach druga grupa uczniów poleciała na Sycylię, gdzie początek spotkania również przypadł na dzień bardzo ważny dla życia publicznego Włoch. Jadąc z lotniska w Palermo do Bagherii, nie zdawaliśmy sobie sprawy z faktu, iż właśnie na tej drodze 23 maja 1992 roku zginął w zamachu bombowym Giovanni Falcone - włoski sędzia, który walczył z mafią. W tym dniu szczególnie mieszkańcy Sycylii składają hołd ofiarom tego i innych zamachów, gdyż wraz z Giovannim Falkone zginęły osoby z jego otoczenia, a w niecałe dwa miesiące później, 19 lipca 1992 roku, w ataku bombowym w Palermo zginął przyjaciel i współpracownik Falcone w walce z mafią, sędzia Paolo Borsellino. O tych wydarzeniach mówiły prezentacje uczniów z włoskiej szkoły, zakończone niezwykle wymownym zdaniem: „Mafia zabija – milczenie też”. Kolejne dni spotkania wypełnione były realizowaniem zadań czwartej fazy projektu, wśród których najważniejszym była nauka trudnej sztuki debatowania. Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach, analizując elementy debaty, dobór słów i zwrotów, wybierając temat i decydując się na zabranie głosu w debacie – oczywiście po angielsku. Nagrania zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu. Włoscy uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w debacie z merem Baghreii w sprawie uruchomienia stołówki w ich szkole. Poza zajęciami zaplanowanymi w projekcie był czas na zwiedzanie, spacer nad morzem i zabawę. Udało się też ustalić termin dodatkowego spotkania w Suchym Lesie – jako uzupełnienie wcześniejszych działań online. Postaramy się, aby goście z partnerskich szkół tak samo dobrze wspominali naszą miejscowość, jak my wspominamy ich piękne miasteczka.

 


koordynator projektu
Anna Małłek

 


Wielki finał Erasmusa

Od września 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie uczestniczy – jako szkoła koordynująca – w projekcie programu Erasmus+. Wprawdzie pierwsze spotkanie było zaplanowane na koniec roku 2019, jednak ze względów formalnych zostało przesunięte na połowę lutego 2020 r. Czas poprzedzający tygodniowy program zajęć w partnerskiej szkole w miasteczku Požega w Chorwacji tamtejsi uczniowie poświęcili na przygotowania do przyjęcia międzynarodowej grupy, natomiast goście zajęci byli głównie prezentacjami, ukazującymi ich szkoły i miejscowości.

     16 lutego rano grupa ośmiu uczniów wraz z dwoma nauczycielkami języka angielskiego – Anną Małłek i Ewą Trydeńską – wyruszyła z poznańskiego lotniska i z przesiadką w Warszawie doleciała po południu do Zagrzebia. Do stolicy Chorwacji dotarliśmy na tyle wcześnie, że wieczorem mieliśmy jeszcze sporo czasu, aby obejrzeć ciekawe miejsca i poznać najbliższą okolicę, tym bardziej, że nocleg mieliśmy w samym centrum.

     Następnego dnia spotkaliśmy się z grupami ze szkół partnerskich z Portugalii i z Włoch, a także z liczną grupą chorwacką, która dotarła z  Požegi autokarem. Wspólnie udaliśmy się do Parlamentu Chorwacji, gdzie spotkaliśmy się z panią przewodnik, która przybliżyła uczestnikom spotkania historię chorwackiej demokracji i oprowadziła po najważniejszych częściach budynku. Po wspólnym lunchu uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwość obejrzenia innych ważnych miejsc w stolicy Chorwacji przy sprzyjającej pogodzie. Mieliśmy szczęście, bo następnego dnia w Zagrzebiu padało, o czym przekonaliśmy się, oglądając w telewizji uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta Chorwacji Zorana Milanoviča.

    Pierwszy dzień w chorwackiej szkole był dość pracowity – najpierw uroczyste powitanie, później spotkanie z burmistrzem Požegi, a po południu pokaz przygotowanych wcześniej prezentacji partnerskich szkół i miejscowości. Kolejne dni to przede wszystkim praca w międzynarodowych zespołach, a jej efektem były: logo projektu, strona internetowa, nowe słownictwo i arkusze ewaluacyjne. Szkoła chorwacka zadbała o niezwykle ciepłą atmosferę, dekorując budynek flagami państw, reprezentowanych przez szkoły, uczestniczące w projekcie. Ponadto jej uczniowie przygotowali ciekawy program poetycko – muzyczny specjalnie dla gości. Również uroczystość zakończenia spotkania miała wyjątkową oprawę. Niestety wkrótce po powrocie dowiedzieliśmy się o trudnej sytuacji we Włoszech, co spowodowało przesunięcie spotkania w Suchym Lesie z maja na wrzesień 2020 r.

     Każdy z uczestników otrzyma certyfikat Europass, w którym zapisane będą wszystkie ważne umiejętności zdobyte lub doskonalone w czasie spotkania w Chorwacji. Wręczenie certyfikatów nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 koordynator projektu
Anna Małłek

 


Powrót do Gymnasium Isernhagen

Już od ponad dwudziestu lat najpierw Gimnazjum, a później Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suchym Lesie współpracuje z Gymnasium Isernhagen z naszej partnerskiej gminy w Niemczech. Spotkania uczniów i nauczycieli odbywają się corocznie, a wspólny projekt za każdym razem jest dofinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Niestety ten rytm został zakłócony przez pandemię i nasze spotkania zostały wznowione dopiero w marcu 2023 roku. Wtedy to do naszej szkoły przyjechała dziesięcioosobowa grupa uczniów z Isernhagen wraz z dyrektorem i dwoma nauczycielkami. Po zakończeniu tego spotkania uczniowie z obu szkół nie mogli doczekać się kolejnego projektu – tym razem w Gymnasium Isernhagen.

Wspólne prace nad projektem rozpoczęły się już w maju, ale spotkanie zaplanowano na koniec września. Tym razem głównym tematem projektu był zrównoważony rozwój i właściwe wykorzystanie energii. Uczniowie znali się z poprzedniego spotkania, więc byli ze sobą w stałym kontakcie i cieszyli się na kolejny wspólny projekt.

Rano 25 września br. dziesięcioosobowa grupa uczniów pod opieką nauczycielek języka angielskiego Anny Małłek i Anny Wróbel wyruszyła pociągiem do Hanoweru. Na dworcu czekała na nas nauczycielka z Gymnasium Isernhagen Jutta Rohde i dalej razem pojechaliśmy tramwajem do Altwarmbüchen, centralnej miejscowości partnerskiej gminy, gdzie znajduje się gimnazjum. Radość z naszego przyjazdu była ogromna. Po powitaniu przez dyrektora Gymnasium Isernhagen Christinę Bielefeld uczniami zaopiekowały się rodziny goszczące. Następnego dnia cała polsko-niemiecka grupa udała się do Wolfsburga do fabryki VW, gdzie wraz z przewodnikiem prześledziliśmy całą linię produkcyjną popularnych samochodów – od arkusza blachy do gotowego pojazdu, zwracając przy tym uwagę na ekologiczne rozwiązania w toku produkcji. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach, ukazujących różne rodzaje energii i sposoby jej pozyskiwania. Z warsztatami związany był kolejny element projektu – wizyta w Phaeno, interaktywnym muzeum nauki, gdzie uczniowie sami mogli odkrywać niezwykłe zjawiska ze świata fizyki i chemii. Dalsze dni to zajęcia w szkole: krótka lekcja pszczelarstwa, wspólne budowanie hoteliku dla owadów, ekologiczne gotowanie.

     Nasz projekt zakończył się 29 września i rano udaliśmy się w drogę powrotną. Uczniowie – bogatsi o wiedzę i doświadczenia, zdobyte podczas projektu – postanowili przenieść pomysł na budowanie hotelików dla owadów do naszej szkoły. Może niebawem pojawi się takie schronienie dla owadów, zapylających kwiaty w naszym szkolnym ogródku…

 

 

Anna Małłek
nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie     

 


Z wizytą w greckiej szkole - Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”

W dniach 11-15 marca osiem uczennic naszej szkoły, pod opieką pani Ewy Trydeńskiej i pani Anny Małłek, wzięło udział w pierwszej z dwóch planowanych mobilności edukacyjnych, realizując projekt „Old forgotten skills - my hobby, my job, my lifestyle”. W partnerskiej szkole 3rd Primary School of Voula w Grecji uczennice codziennie doskonaliły umiejętność komunikowania się w języku angielskim i nawiązały nowe przyjaźnie. Wykorzystując przygotowane przez siebie prezentacje, opowiedziały greckim rówieśnikom o Suchym Lesie i o naszej szkole. Podczas różnorodnych zajęć i warsztatów edukacyjnych poznały tajniki pracy introligatora, konserwatora książek i garncarza. Nauczyły się wykonywać „kilarifi” - tradycyjną grecką maść na bazie wosku pszczelego i oliwy z oliwek. Ponadto odwiedziły Muzeum Akropolu w Atenach i Muzeum Energetyki Wodnej w Dimitsanie na Peloponezie, a także poznały grecki teatr cieni, Karagiozis, poszerzając swoją wiedzę na temat historii i kultury Grecji. Uczestniczki projektu miały także możliwość wzięcia udziału w kilku lekcjach w klasach swoich greckich rówieśników, co dało im wyobrażenie o nauce w innej szkole, o jej atmosferze i sposobie organizacji życia szkolnego.

Mobilność odbyła się w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (82,52%) oraz ze środków budżetu państwa (17,48%). Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 83865,85 PLN (69206,1 PLN ze środków UE i 14659,75 PLN ze środków budżetu państwa).