ERASMUS+ W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE

Erasmus + to nazwa programu unijnego, który w części dotyczącej edukacji szkolnej pozwala na tworzenie i realizację projektów, opartych na strategicznych partnerstwach szkół z obszaru Unii Europejskiej. Program ten oferuje szereg możliwości rozwoju talentów, poszerzania wiedzy i doświadczenia. Jest adresowany do uczniów i nauczycieli, którzy poprzez udział w projektach uczestniczą w procesie edukacyjnym na poziomie europejskim.
Od września 2015 r. przez trzy kolejne lata uczniowie sucholeskiego gimnazjum będą realizować zadania projektu „Small business in European regions – step by step”, który uzyskał bardzo wysoką ocenę Komitetu Ewaluacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymał dofinansowanie wysokości 172 240,00 euro dla czterech szkół partnerskich – z Niemiec, Szwecji, Włoch i Polski. Dla naszego gimnazjum przypada kwota 48 700,00 euro, która zostanie przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów podróży i pobytu uczniów i nauczycieli, biorących udział w tygodniowych międzynarodowych spotkaniach w szkołach partnerskich.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie ma spore doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych, opartych na współpracy szkół. Pierwszy projekt „Visions of Europe – old and new partners” (2004- 07) w ramach programu Socrates – Comenius dotyczył polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do nowych państw członkowskich. W drugim projekcie „A sustainable life cycle of clothing” (2009 –11) uczniowie występowali w roli projektanta mody, organizatora pokazu eko-mody i świadomego konsumenta, dbającego o środowisko. Trzeci projekt „ Euronited pupils” (2012-14) poprzez szereg działań uczył, jak profesjonalnie wydawać gazetę. Dzięki programowi Comenius, w ramach którego powstały te projekty, uczniowie mieli możliwość nie tylko doskonalenia umiejętności językowych, ale również pracy w międzynarodowych zespołach z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Ten europejski wymiar edukacji prowadził do poczucia wspólnoty w zjednoczonej Europie, postrzeganej jako całość, na którą składają się różnorodności historyczne, kulturowe i językowe poszczególnych państw. Takie projekty – poprzez komunikację i integrację – uczą wzajemnego zrozumienia i tolerancji, a zdobyte doświadczenie często procentuje w dalszej karierze uczniów.
Właśnie z myślą o ich przyszłości powstał projekt „Small business in European regions – step by step”, który wprowadzi uczniów „krok po kroku” w świat przedsiębiorczości, pokaże jak rozpocząć działalność w oparciu o własny business plan, gdzie znaleźć wsparcie i jak poprowadzić swoją firmę we własnym kraju lub w partnerskim. W końcowej fazie projektu zostanie wydany przewodnik dla młodych przedsiębiorców, napisany i przygotowany do publikacji przez uczniów, uczestniczących w projekcie. Pierwsze spotkanie i pierwsze zadania już niebawem – od 6 grudnia br. przez tydzień będziemy gościć dziesięcioosobowe grupy z Niemiec, Szwecji i Włoch.

koordynator projektu
  Anna Małłek


 

PARTNERSTWO Z ISERNHAGEN


Kolejna wspólna lekcja historii

Już po raz siódmy uczniowie z Gymnasium Isernhagen byli gośćmi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

W tym roku przypada 25 rocznica rozpoczęcia polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Nasze gimnazjum ma spory udział w tych działaniach, gdyż od samego początku istnienia, czyli od 2002 roku, prowadzi coroczną wymianę uczniów w oparciu o umowę partnerską z niemiecką szkołą. Co roku odbywają się spotkania gimnazjalistów w Suchym Lesie albo w Isernhagen, od wielu lat z dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a w tym roku również ze wsparciem finansowym ze strony Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy.

Spotkanie poprzedzone było napisaniem projektu, którego autorem tym razem było sucholeskie gimnazjum. W programie pięciodniowego pobytu uczniów z Isernhagen (3-7 czerwca 2016 r.) znalazły się miejsca, które złożyły się na kolejną wspólną lekcję historii. Początki państwowości i chrześcijaństwa na terenie obecnej Wielkopolski, gimnazjaliści z Isernhagen poznali dzięki niemieckojęzycznej wersji audio-przewodnika, podczas zwiedzania Bramy Poznania ICHOT. O sekretach wypieku rogali świętomarcińskich, a także o lokalnych germanizmach dowiedzieli się w Rogalowym Muzeum Poznania.

Kolejnym punktem wspólnej lekcji historii był Wrocław i słynna Panorama Racławicka, gdzie uczniowie dowiedzieli się z kim walczyli Polacy pod Racławicami – również z komentarzem w niemieckiej wersji językowej.

Oboje nauczyciele opiekujący się grupą z Isernhagen, są historykami, więc na bieżąco uzupełniali tę lekcję dodatkowymi faktami z historii Polski. W rolę nauczycieli wcielili się także nasi uczniowie, którzy tłumaczyli niemieckim kolegom, jakie znaczenie miały Gniezno i Poznań w średniowieczu, jak przebiegały kolejne rozbiory Polski i dlaczego w gwarze naszego regionu jest tak wiele germanizmów.

Dodatkowym urozmaiceniem pobytu – już poza programem – były atrakcje, przygotowane przez rodziny goszczące oraz przez samych uczniów, dbających o to, aby ich niemieccy goście czuli się u nas jak najlepiej i aby zabrali ze sobą miłe wspomnienia.

Za rok w czerwcu spotkanie w Gymnasium Isernhagen.

 

 


 

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Szwecji?

Odpowiedzi na to, a także inne pytania szukali uczestnicy międzynarodowego projektu programu Erasmus+ podczas spotkania w Tegelviken – partnerskiej szkole w Szwecji. W tym projekcie rolę szkoły koordynującej pełni Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

Zgodnie z założeniami w spotkaniu uczestniczyło po ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli z każdej ze szkół. Do Kvicksund niedaleko Eskilstuny - poza naszymi gimnazjalistami - przyjechali uczniowie z Niemiec i Włoch. Przez tydzień (22-28 maja br.) intensywnie pracowali, realizując zadania projektowe, przewidziane na drugie spotkanie (pierwsze odbyło się w Suchym Lesie w grudniu 2015 r.). Przygotowując się do niego, szkoły z Niemiec, Polski i Włoch wykonały prezentacje wybranych małych przedsiębiorstw ze swoich miejscowości. Sucholeski small business reprezentowały jedna z lokalnych restauracji oraz szkoła językowa. Ta lekcja przedsiębiorczości – wprawdzie po angielsku, ale w szwedzkich realiach – okazała się nie lada wyzwaniem.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z techniką analizy SWOT i przeprowadzenie takich analiz dla miejscowości, w których znajdują się szkoły partnerskie. W oparciu o wybrane strony internetowe, uczniowie przygotowali w grupach cztery prezentacje, obejmujące elementy składowe analizy: Strengths, Weaknesses, Opportunieties, Threats. Następnie – również w międzynarodowych grupach - wykonali analizy SWOT dla Eskilstuny, Leer, Noto i Suchego Lasu.

Dalszym celem było zapoznanie uczniów z głównymi zagadnieniami, dotyczącymi działalności gospodarczej, poprzez wykład w centrum wspierania przedsiębiorczości w Eskilstunie, gdzie uczniowie dowiedzieli się, jak zarejestrować działalność, gdzie znaleźć wparcie i jak działa system podatkowy w Szwecji. Uzyskane wiadomości zebrali w formie prezentacji. Ponadto odwiedzili studio jogi i tańca w Eskilstunie, będące ciekawym przykładem small businessu. Wszystkie prace uczniów, wykonane zarówno podczas tego, jak i poprzedniego spotkania, można znaleźć na stronie internetowej projektu www.europupils-in-business.eu

Celem tego spotkania było również podnoszenie kompetencji językowych uczniów. W trakcie zajęć gromadzili oni słownictwo z zakresu Business English, co pomagało w zrozumieniu wykładu, prezentacji, a także ułatwiało posługiwanie się językiem angielskim podczas pracy w międzynarodowych grupach. Kompetencje, uzyskane podczas spotkania, zostały potwierdzone dokumentem Europass-Mobility, który otrzymał każdy z uczestników.

Następne spotkanie w Noto (Sycylia) w listopadzie br.

 

 

 

koordynator projektu
Anna Małłek

 


 

Biznes po włosku

Trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Small business in European regions – step by step programu Erasmus+ odbyło się w szkole partnerskiej w Noto na Sycylii. Podobnie jak poprzednio uczestniczyło w nim po ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli z każdej ze szkół, pracujących w projekcie. Przez siedem dni (13-19 listopada 2016 r.) realizowali oni zadania, przewidziane na trzecie spotkanie, a dotyczące głównie zagadnień, związanych z marketingiem.

Nie przez przypadek właśnie w Noto zaplanowano tę tematykę. Sycylijskie miasto słynie z przepięknej barokowej architektury, która – szczególnie latem – przyciąga tłumy turystów. Stąd też małe przedsiębiorstwa – najczęściej rodzinne – związane są z usługami turystycznymi. Mnóstwo tu restauracji, kawiarni, hoteli i sklepików z pamiątkami. Kilka z nich odwiedzili nasi uczniowie, przeprowadzając wywiady z właścicielami, a następnie w międzynarodowych grupach zaprojektowali dla nich ulotki reklamowe. Wykonali je dość profesjonalnie, gdyż całe działanie poprzedzone było wykładem na temat kampanii reklamowej i reguł nią rządzących.

Powtarzającym się w projekcie pytaniem jest: Jak rozpocząć działalność gospodarczą? W Noto odpowiedzią na nie było spotkanie w barokowym wnętrzu pałacu, należącego do Urzędu Miasta Noto. Krok po kroku uczniowie zapoznali się z procedurą rejestracji działalności gospodarczej, obowiązującymi podatkami i zakresem porad, oferowanych przez SUAP – instytucję wspierającą rozwój przedsiębiorstw.
Wyniki wszystkich zadań projektowych były opracowane w międzynarodowych grupach i przedstawione w formie prezentacji, które następnie zostały umieszczone na stronie internetowej projektu (www.europupils-in-business.eu). Podczas spotkania uczniowie nie tylko doskonalili umiejętności językowe, lecz także te z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych. Ponadto uczyli się sztuki dyskusji i negocjacji w języku angielskim oraz planowania i ewaluacji działań. Wszystkie te umiejętności zostały wymienione w dokumencie Europass-Mobility, wydawanym każdemu uczniowi po zakończeniu międzynarodowego spotkania. To świadectwo i zdobyte doświadczenie mogą okazać się przydatnymi w późniejszej karierze zawodowej.

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu to przede wszystkim praca, jednak zawsze jeden dzień przeznaczony jest na poznanie regionu, w którym znajduje się szkoła partnerska. Ta część Sycylii urzeka przede wszystkim barokową architekturą, powstałą w XVIII wieku po trzęsieniu ziemi w 1693 roku, które doszczętnie zniszczyło wcześniejsze budowle. Odwiedziliśmy Ragustę, Modikę i Scicli, podziwiając tamtejsze kościoły i pałace. Znajdujące się poza terenem miast plantacje cytryn i mandarynek, a także temperatura ok. 20°C – mimo deszczu – sprawiły, że przeżyliśmy drugie w tym roku pożegnanie lata.


Międzynarodowe spotkanie w ramach programu ERASMUS+

Już po raz czwarty uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu, tym razem przygotowanym w dniach 7-13 maja br. przez niemiecką szkołę partnerską Ubbo-Emmius-Gymnasium w Leer.

Tytuł projektu: "Small businesses in European regions – step by step" zakłada wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne do stworzenia własnego małego przedsiębiorstwa. Kolejny krok w tym projekcie polegał na napisaniu po angielsku biznes planu dla wymyślonego małego biznesu, który mógłby powstać w naszych lokalnych realiach gospodarczych. Ponad dwudziestu uczniów stworzyło takie biznes plany, a autorzy ośmiu najlepszych, pod opieką pani Ewy Trydeńskiej i pani Anny Floch, pojechali do Leer, aby tam zaprezentować swoje pomysły, porównać je z dokonaniami rówieśników ze szkół partnerskich z Niemiec, Szwecji i Włoch, a także aby doskonalić technikę pisania biznes planu.

Program spotkania zawierał indywidualne prezentacje, dyskusję, analizę SWOT oraz pracę w międzynarodowych grupach, prowadzącą do synergii pomiędzy małymi przedsiębiorstwami, zaplanowanymi przez uczniów z poszczególnych szkół partnerskich. Dodatkowym źródłem wiedzy były wykłady specjalistów - pana Siemsena i pana Kutschera, business consultants z Commerzbank Leer oraz pana Krebsa z Office for Economic Development, District of Leer.

Poza intensywnymi pracami projektowymi był też czas na wycieczkę do Bremen , a popołudnia spędzone z rodzinami goszczącymi lub z rówieśnikami z niemieckiego gimnazjum pozwoliły naszym uczniom poznać okolice Leer. Uczestniczyli oni również w kilku lekcjach, co dało im wyobrażenie o nauce w innej szkole, o jej atmosferze i sposobie organizacji życia szkolnego.

Po zakończeniu każdego międzynarodowego spotkania jego uczestnicy otrzymują certyfikaty Europass, potwierdzające szereg zdobytych umiejętności, ważnych dla ich dalszej edukacji.

 

Koordynator projektu

Anna Małłek


 

Spotkanie dwóch gimnazjów

9 kwietnia 2010 roku Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Suchym Lesie i Gimnazjum w Isernhagen podpisały umowę o współpracy. Od tego czasu uczniowie obu szkół uczestniczą we wspólnych projektach w Polsce i w Niemczech, którymi zarządzają pani Anna Małłek i pani Jutta Rohde.

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku 12 dziewcząt i chłopców w towarzystwie dwóch nauczycielek, pani Ewy Miler i pani Kamilli Kandulskiej – Gulczyńskiej udało się w gościnę do Isernhagen. Uczniowie zamieszkali u rodzin swoich partnerów. Dzięki temu mogli spędzić wspólnie więcej czasu i lepiej poznać zwyczaje dnia codziennego naszych zachodnich sąsiadów. Poza tym młodzież uczestniczyła w programie, przygotowanym przez panią Juttę Rohde i pana Sörena Kleina.

Codziennie rano wszyscy brali udział w zajęciach szkolnych. Polscy uczniowie mieli między innymi okazję pochwalić się swoją wiedzą matematyczną. Potem uczestnicy projektu wspólnie zwiedzali okolicę. Spędzili popołudnie w Hanowerze. Pojechali na wycieczkę do Hildesheim, gdzie podziwiali piękną katedrę Wniebowzięcia Matki Boskiej ze słynnymi Drzwiami Bernwarda. Dotarli też do Hamburga i zwiedzili nową filharmonię. Dzięki fascynującej architektonicznie sylwetce ma ona szansę stać się symbolem tego miasta.

Nie zabrakło czasu na grillowanie, gry, zabawy, wspólne słuchanie muzyki i … rozmowy. Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w języku projektu - angielskim.

Udało się poznać nowych ludzi wraz z ich zainteresowaniami, pasjami, radościami i troskami. Miejmy nadzieję, że niektóre z tych znajomości rozwiną się i przetrwają, wzmacniając międzysąsiedzkie więzi i służąc idei Zjednoczonej Europy.

Projekt współfinansowany był ze środków organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Kamilla Kandulska - Gulczyńska