13 marzec

wtorek, 13 marca 2012 Maria Illukowicz, kl. IID Aktualności Rady Rodziców

Spotkanie gimnazjalistów z Krystyną Jandą

Podczas pobytu w Warszawie nasza klasa miała możliwość spotkania z jedną z najwybitniejszych polskich aktorek w historii - Panią Krystyną Jandą. Spotkanie odbyło się w Teatrze Polonia, bezpośrednio po przedstawieniu „Boskiej”. Pani Krystyna szczegółowo i często barwnie odpowiadała na zadawane jej przez nas pytania. Pomimo zmęczenia spowodowanego kilkunastogodzinną, nieprzerwaną pracą (właśnie kończyła reżyserowanie innego przedstawienia) poświęciła nam wystarczająco dużo czasu, aby wszyscy chętni zaspokoili swoją ciekawość i mieli możliwość porozmawiania z wielką aktorką. Jest bowiem czymś wyjątkowym spotkać i porozmawiać osobiście z kimś, kogo do tej pory znało się wyłącznie z kina lub ekranu telewizora.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem - jego formułę zaproponowała sama Pani Krystyna.