11 grudzień

piątek, 11 grudnia 2015 Małgorzata Bundyra Warańska, Martyna Gwiazda kl. IE Aktualności Rady Rodziców

Spotkanie ze Sławomirem Pietrasem

Dnia 11 grudnia 2015 roku w Gimnazjum im Jana Pawła II w Suchym Lesie odbyło się spotkanie z Panem Sławomirem Pietrasem – dyrektorem polskich teatrów operowych.
Spotkanie, którego inicjatorem był Pan Illukowicz , przewodniczący Rady Rodziców, uroczyście rozpoczął Pan Dyrektor – Jarosław Krajewski. Wspaniały gość przywitał się z nami i zasiadł przy stole. Następnie Pan Sławomir rozpoczął niesamowitą opowieść o swoim pierwszym zetknięciu się z operą, a także o sztuce śpiewania i emocji towarzyszących przy tworzeniu widowiska. Pan Pietras przeniósł nas do epoki romantyzmu, a nawet do średniowiecza. Opowiadał nam o wadach i zaletach opery, jak i teatru. Wszyscy uczniowie, wraz z nauczycielami, z zainteresowaniem i przejęciem słuchali Pana Sławomira Pietrasa. Po chwili nasz gość ogłosił czas pytań. Młodzież dopytywała o operę, o uczucia, które mu towarzyszą przy wsłuchiwaniu się w operę i o wiele innych kwestii.
Spotkanie dobiegło końca. Rozległy się gromkie brawa. Gość pożegnał się ze wszystkimi zebranymi i wyszedł wraz z Panem Dyrektorem.