23 listopad

czwartek, 23 listopada 2017 Przemysław Kaszuba Aktualności Rady Rodziców

Konkurs Rady Rodziców

Rada Rodziców ogłasza konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I i IV. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie własnoręcznej pracy o formacie A-4, techniką dowolną ( farby, kredki, wyklejanka) i przekazanie ich nauczycielowi wychowawcy. Nauczyciele powinni przekazać prace do sekretariatu szkoły w teczce lub kopercie, tzn. jedna paczka jedna klasa, do dnia 8.12.2017. Prace muszą być wykonane samodzielnie podczas lekcji zajęć plastycznych.

Komisja oceniająca przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach klasowych za 1, 2 i 3 miejsce. Zastrzegamy możliwość nie przyznania nagród.

Nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.