20 listopad

wtorek, 20 listopada 2018 Rada Rodziców Aktualności Rady Rodziców

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną

Rada Rodziców ogłasza konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II (poziom pierwszy) oraz IV i V (poziom drugi). Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie własnoręcznej ozdoby na święta Bożego Narodzenia. Każda klasa może wykonać dowolną ilość prac, ale spośród swoich uczniów wybiera tylko trzy, które będą przedstawione jury konkursowemu (np: klasa 1a przedstawia trzy prace, tak samo 2b, 4d itd). Jury będzie oceniało prace oddzielnie dla klas z poziomu pierwszego i drugiego.

Wybrane prace należy przekazać do sekretariatu szkoły do dnia 06.12.2018.

Z pomiędzy złożonych do konkursu prac jury złożone z członków Rady Rodziców wybierze trzy najlepsze dla pierwszego poziomu klas oraz trzy najlepsze dla drugiego poziomu.

Prace muszą być wykonane samodzielnie podczas lekcji wychowawczych, zajęć plastycznych lub innych zajęć szkolnych.

Nagrody na każdym poziomie:

Za I miejsce - 300 zł, II miejsce 200 zł i III miejsce 100 zł.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.