22 grudzień

sobota, 22 grudnia 2018 Mikołaj Majchrzak Aktualności Rady Rodziców

Komunikat konkursu "Polska 2118"

W dniu 13 grudnia 2018 roku zebrało się Jury konkursu "Polska 2118". Jury wyłonione zostało spośród członków Rady Rodziców.

Obejrzano wszystkie złożone do konkursu prace.

W pierwszej kolejności Jury chce podziękować wszystkim klasom, które wzięły udział w konkursie za pomysłowość i inwencję twórczą. Dziękujemy też wychowawcom klas (szczególnie tych najmłodszych) za zaangażowanie i mobilizowanie dzieci do pracy.

W toku obrad Jury podkreślało wysoki poziom prac i naprawdę trudno było wskazać zwycięzców. Prawie każda praca spełniała założenia konkursu czyli wybiegała wyobraźnią o sto lat do przodu.

Przypominamy, że na każdym poziomie klas czyli: I i II; IV i V; VII, VIII i 3 gimnazjum; Rada Rodziców postanowiła przyznać następujące nagrody: za I miejsce 800 zł, za miejsce II 500 zł i za miejsce III 300 złotych.

Zwycięzcy konkursu:

Poziom klas I i II:

I miejsce - klasa 2A

II miejsce - klasa 2D

III miejsce - klasa 2C

Poziom klas IV i V:

I miejsce- klasa 4A

II miejsce - klasa 5B

III miejsce ex aequo - klasy 4B i 4e

Poziom klas VII, VIII i 3 gimnazjum:

Jury nie przyznało I nagrody.

II miejsce - klasa 7 A

III miejsce ex aequo - klasa 7 D i klasa 3G (gimnazjum)

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.