Mikołaj Majchrzak

Przewodniczący - 3 G (Gim)

Zofia Pucek-Mądry

Wiceprzewodnicząca - 5 G

Agata Bergander

Wiceprzewodnicząca - 2 A

Halina Sobczak- Kempara

Skarbnik - 3 D (Gim)

Przemysław Kaszuba

Sekretarz - 8 B

Monika Przerywacz

1 A

Rafał Urbaniak

1 B

Urszula Neumann

1 C

Agata Weber

1 D

Maryla Nowicka

1 E

Magdalena Szkudlarz

2 B

Michalina Flaczyńska

2 C

Anna Dulat-Cel

2 D

Małgorzata Kaźmierowska

4 A

Agnieszka Chappenden

4 B

Agata Gimzicka

4 C

Anna Furmaniuk

4 D

Agnieszka Ostrowicka

4 E

Rafał Urbaniak

4 F

Krzysztof Chudy

4 G

Małgorzata Kozłowska

4 H

Maryla Nowicka

5 A

Urszula Łaszyńska

5 B

Monika Jaworska

5 C

Karolina Tokłowicz-Wandachowicz

5 D

Joanna Pągowska

5 E

Małgorzata Weymann

5 F

Kinga Janus

7 A

Laura Anglart

7 B

Anna Świderska

7 C

Robert Pietruszka

7 D

Agnieszka Chappenden

7 E

Anna Grabska-Budych

8 A

Anna Ankiewicz

8 C

Urszula Neumann

8 D

Joanna Ziętkiewicz

3 A (Gim)

Joanna Bartkiewicz

3 B (Gim)

Elżbieta Paruch

3 C (Gim)

Magdalena Ratowska

3 E (Gim)

Stanisława Teszner

3 F (Gim)

Andrzej Pieścik

3 H (Gim)