Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie zwraca się z prośbą o dokonanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców.

Składka na rok szkolny wynosi 60 zł od rodziny 

Wpłacane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci, w różnej formie - Rada Rodziców wspiera wiele ważnych dla naszych dzieci przedsięwzięć.

Podstawowe wydatki Rady Rodziców to:

  • dofinansowanie udziału uczniów w wydarzeniach kulturalnych, np. wyjścia do kina, teatru; współfinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie szkoły;

  • dofinansowanie zdjęć klasowych dla wszystkich dzieci i tablo dla uczniów klas 8;

  • nagrody dla laureatów konkursów w trakcie roku szkolnego;

  • nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego, teczki do świadectw i nagród;

  • obiad podczas balu absolwentów;

  • emblematy (plakietki) dla pierwszoklasistów;

  • indywidualne dofinansowywanie (np. wycieczek) na wniosek wychowawcy lub rodzica w trudnej sytuacji finansowej;

Jednocześnie klasy, w których ponad 60% rodziców dokona wpłat na fundusz Rady Rodziców otrzymają w maju zwrot 10% wpłaconych pieniędzy, do wykorzystania bezpośrednio na dowolnie wybrane wydatki danej klasy

Bardzo zależy nam wszystkim, aby uczniowie zdobywali wiedzę w jak najlepszych dla nich warunkach, aby oprócz obowiązku szkolnego szkoła kojarzyła się im również z szeroko pojętą rozrywką, czy też gratyfikacją za wysiłek poniesiony w czasie roku szkolnego, w postaci różnego rodzaju nagród. Wsparcie finansowe nas rodziców jest niezbędne do zrealizowania ww. celów. Licząc na Państwa zrozumienie i ufając w poczucie odpowiedzialności - uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie terminowych wpłat.

Nr konta Rady Rodziców:

44 9043 1054 2054 0039 5669 0001

Dokonując przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł na rok od rodziny. Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo z różnych klas, dokonując przelewu należy podać odpowiednio dane wszystkich dzieci, których dotyczy wpłata.Rada Rodziców