Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zwraca się z tyleż uprzejmą, co gorącą prośbą o dokonanie wpłat na tzw. „Komitet Rodzicielski”.

 

Składka w skali roku wynosi 50 zł od rodziny i może zostać zapłacona w dwóch ratach. 

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że wpłacane prze nas pieniądze w różnej formie wracają do naszych dzieci. Rada Rodziców stara się wspomagać Dyrekcję szkoły w ważnych dla naszych pociech przedsięwzięciach.

Podstawowe wydatki Rady Rodziców to:

  • zwrot 10% wpłaconych pieniędzy każdej klasie na koniec roku szkolnego
  • nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego
  • obiad podczas balu absolwentów
  • emblematy (plakietki) dla pierwszoklasistów
  • teczki do świadectw i nagród
  • indywidualne dofinansowywanie wycieczek i zakup podręczników na wniosek wychowawcy lub rodzica

Pragniemy również zwrócić uwagę, że zarówno my rodzice, jak i nasze dzieci wspólnie z Dyrekcją i pracownikami szkoły tworzymy jej rzeczywistość. Bardzo zależy nam wszystkim, aby uczniowie zdobywali wiedzę w jak najlepszych dla nich warunkach, aby oprócz obowiązku szkolnego szkoła kojarzyła się im również z szeroko pojętą rozrywką, czy też gratyfikacją za wysiłek poniesiony w czasie roku szkolnego w postaci różnego rodzaju nagród. . Wsparcie finansowe nas rodziców wydaje się być niezbędne w celu zrealizowania ww. celów. Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności nas rodziców raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Nr konta Rady Rodziców

44 9043 1054 2054 0039 5669 0001

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł na rok od rodziny. Jeśli do gimnazjum uczęszcza dwoje dzieci do różnych klas, należy wpłacić po 25 zł skarbnikowi każdej klasy.
W przypadku wpłaty na konto, należy w opisie wpłaty umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Rada Rodziców