Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zwraca się z prośbą o dokonanie wpłat na tzw. „Komitet Rodzicielski”.

 

Składka na rok szkolny wynosi 50 zł od rodziny

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że wpłacane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci, w różnej formie. Rada Rodziców wspiera wiele ważnych dla naszych dzieci przedsięwzięć.

Podstawowe wydatki Rady Rodziców to:

  • dofinansowanie udziału uczniów w wydarzeniach kulturalnych, np. wyjścia do kina, teatru; współfinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie szkoły;
  • dofinansowanie zdjęć klasowych;
  • nagrody dla laureatów konkursów w trakcie roku szkolnego;
  • nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego, teczki do świadectw i nagród;
  • obiad podczas balu absolwentów;
  • emblematy (plakietki) dla pierwszoklasistów;
  • indywidualne dofinansowywanie (np. wycieczek) na wniosek wychowawcy lub rodzica w trudnej sytuacji finansowej;
  • zwrot 10% wpłaconych pieniędzy każdej klasie na koniec roku szkolnego, do wykorzystania bezpośrednio wybranych wydatków danej klasy.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że zarówno my rodzice, jak i nasze dzieci wspólnie z Dyrekcją i pracownikami szkoły tworzymy jej rzeczywistość. Bardzo zależy nam wszystkim, aby uczniowie zdobywali wiedzę w jak najlepszych dla nich warunkach, aby oprócz obowiązku szkolnego szkoła kojarzyła się im również z szeroko pojętą rozrywką, czy też gratyfikacją za wysiłek poniesiony w czasie roku szkolnego w postaci różnego rodzaju nagród. Wsparcie finansowe nas rodziców wydaje się być niezbędne w celu zrealizowania ww. celów. Licząc na zrozumienie Państwa i ufając w poczucie odpowiedzialności nas rodziców uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie terminowych wpłat.

Nr konta Rady Rodziców

44 9043 1054 2054 0039 5669 0001

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł na rok od rodziny. Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo z różnych klas, należy wpłacić odpowiednią część tej kwoty skarbnikowi każdej klasy (np. w przypadku dwójki dzieci – po 25 zł).

W przypadku wpłaty na konto, należy w opisie wpłaty umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Rada Rodziców