Zarząd Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2020/2021

 

Klasy 5


DOMINIK PIAROWSKI


JAN WALKOWIAK

Klasy 6


ZOFIA RATAJCZAK


FILIP STAMM
zbiórka nakrętek

Klasy 7


HANNA JĘDRASIAK
zbiórka nakrętek

WIKTOR ŁASZYŃSKI
ogłoszenia


MAURYCY RAJEWSKI
zastępca przewodniczącego

 

Klasy 8


STANISŁAW BUJNY
przewodniczący


ANTONINA RYMASZEWSKA
protokolant


WOJCIECH CHUDY
komunikaty, artykuły na stronę internetową

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pani Marta Gensler