10 luty

poniedziałek, 10 lutego 2020 Anna Floch Aktualności szkoły

Ósmoklasiści w konkursach

9 stycznia br. odbył się stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, w którym udział wziął uczeń klasy 8d Hubert Ziółkowski. Doskonale poradził sobie z niełatwymi zadaniami obejmującymi zagadnienia nie tylko omawiane na zajęciach, ale i wykraczające poza podstawę programową. Już 21 lutego Hubert zmierzy się z zadaniami stopnia wojewódzkiego.

Z kolei Maja Grzeszczyk z klasy 8d i Jan Buszkiewicz z klasy 8e wezmą udział w ostatnim stopniu Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Uczniowie ci, rozwiązując zadania stopnia rejonowego, zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Dzięki temu zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu.

Życzymy Mai, Hubertowi oraz Jankowi wytrwałości w przygotowaniach i uzyskania tytułów laureatów wyżej wymienionych konkursów.