11 listopad

niedziela, 11 listopada 2018 Sylwia Kleszcz, fot. Małgorzata Bundyra-Warańska Aktualności szkoły

OJCZYZNA – MATKA

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej
Jan Paweł II

W piątek, 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie odbyła się uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Już na kilka dni przed tym wydarzeniem szkoła ubrana została w biało - czerwone barwy, a w każdej klasie wykonano gazetki okolicznościowe.

Część artystyczną poprzedziło odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego, przemówienie pana dyrektora Jarosława Krajewskiego i zaśpiewanie hymnu szkoły.

Widowisko słowno-muzyczne przypomniało wszystkim burzliwe i smutne losy naszego narodu przez 123 lata niewoli pod panowaniem trzech zaborców. Legenda o białym orle w bardzo obrazowy sposób pokazała historię Polski i to, że nasz kraj przez ponad wiek nie istniał na mapie świata. Rosja, Austria i Prusy w postaci trzech czarnych potworów rozszarpały naszą Ojczyznę na trzy części i podzieliły między siebie.

Uroczystość urozmaicona została współczesnymi pieśniami patriotycznymi, m.in. „Biały orzeł wzbić się nie może”, „Aby ktoś mógł żyć” czy „Sto dwadzieścia trzy”.

Najbardziej widowiskowym punktem uroczystości był taniec z flagami w wykonaniu uczennic klas czwartych. Piękna i trudna choreografia wzbudziła zachwyt i aplauz publiczności.

Na koniec orzeł symbolizujący Polskę został oswobodzony i ukoronowany. Swym subtelnym tańcem pokazał, że nadzieje Polaków spełniły się i nasz kraj znów jest wolny.

Całość zakończyła się przesłaniem: „Pamiętajmy, że Ojczyzna to dobro najwyższe i trzeba je ciągle umacniać, i stać na jej straży. Nie zapominajmy…”.