14 marzec

sobota, 14 marca 2015 Gimnazjum Aktualności szkoły

Światowy Dzień Liczby Pi


Π ≈ 3,141592653589793238462643383279502884197169...

14 marca przypada rocznica urodzin Alberta Einsteina. Właśnie dlatego od 1988 roku świętuje się Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Ale dlaczego akurat wtedy? To proste. W USA datę zapisuje się w formacie miesiąc/dzień/rok, a to właśnie 14 marca jest czternasty dzień trzeciego miesiąca, co daje 3,14 – najpopularniejsze rozwinięcie dziesiętne liczby Pi.

Nie zapomnieliśmy o tym święcie i w naszym Gimnazjum. W dzień liczby Pi odbyły się najprzyjemniejsze lekcje matematyki, jakie kiedykolwiek miały miejsce.

Uczniowie klas pierwszych przygotowali w grupach i przynieśli do szkoły wypieki z aplikacją liczby Pi. Okazało się wówczas, że ta niesamowita liczba oprócz cech, które posiada, jest również … smaczna. Na lekcjach matematyki wyrażali liczbę Pi w formie plastycznej , rysując ją na okrągłych talerzykach.
Uczniowie klas drugich w grupach wykonywali plakaty na temat historii liczby Pi, uczyli się wzorów związanych z tą liczbą, a także czytali wiersze jej poświęcone, często napisane przez nich samych.
W poszczególnych klasach odbyły się także konkursy zadaniowe oraz wręcz mistrzostwa na zapamiętanie jak najwięcej cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi.

Wszyscy świetnie się bawili, a z prac uczniowskich powstała gazetka wyeksponowana w auli szkoły.