01 grudzień

czwartek, 01 grudnia 2016 Anna Małłek Aktualności szkoły

Biznes po włosku

Trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Small business in European regions – step by step programu Erasmus+ odbyło się w szkole partnerskiej w Noto na Sycylii. Podobnie jak poprzednio uczestniczyło w nim po ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli z każdej ze szkół, pracujących w projekcie. Przez siedem dni (13-19 listopada 2016 r.) realizowali oni zadania, przewidziane na trzecie spotkanie, a dotyczące głównie zagadnień, związanych z marketingiem.

Nie przez przypadek właśnie w Noto zaplanowano tę tematykę. Sycylijskie miasto słynie z przepięknej barokowej architektury, która – szczególnie latem – przyciąga tłumy turystów. Stąd też małe przedsiębiorstwa – najczęściej rodzinne – związane są z usługami turystycznymi. Mnóstwo tu restauracji, kawiarni, hoteli i sklepików z pamiątkami. Kilka z nich odwiedzili nasi uczniowie, przeprowadzając wywiady z właścicielami, a następnie w międzynarodowych grupach zaprojektowali dla nich ulotki reklamowe. Wykonali je dość profesjonalnie, gdyż całe działanie poprzedzone było wykładem na temat kampanii reklamowej i reguł nią rządzących.

Powtarzającym się w projekcie pytaniem jest: Jak rozpocząć działalność gospodarczą? W Noto odpowiedzią na nie było spotkanie w barokowym wnętrzu pałacu, należącego do Urzędu Miasta Noto. Krok po kroku uczniowie zapoznali się z procedurą rejestracji działalności gospodarczej, obowiązującymi podatkami i zakresem porad, oferowanych przez SUAP – instytucję wspierającą rozwój przedsiębiorstw.
Wyniki wszystkich zadań projektowych były opracowane w międzynarodowych grupach i przedstawione w formie prezentacji, które następnie zostały umieszczone na stronie internetowej projektu (www.europupils-in-business.eu). Podczas spotkania uczniowie nie tylko doskonalili umiejętności językowe, lecz także te z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych. Ponadto uczyli się sztuki dyskusji i negocjacji w języku angielskim oraz planowania i ewaluacji działań. Wszystkie te umiejętności zostały wymienione w dokumencie Europass-Mobility, wydawanym każdemu uczniowi po zakończeniu międzynarodowego spotkania. To świadectwo i zdobyte doświadczenie mogą okazać się przydatnymi w późniejszej karierze zawodowej.

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu to przede wszystkim praca, jednak zawsze jeden dzień przeznaczony jest na poznanie regionu, w którym znajduje się szkoła partnerska. Ta część Sycylii urzeka przede wszystkim barokową architekturą, powstałą w XVIII wieku po trzęsieniu ziemi w 1693 roku, które doszczętnie zniszczyło wcześniejsze budowle. Odwiedziliśmy Ragustę, Modikę i Scicli, podziwiając tamtejsze kościoły i pałace. Znajdujące się poza terenem miast plantacje cytryn i mandarynek, a także temperatura ok. 20°C – mimo deszczu – sprawiły, że przeżyliśmy drugie w tym roku pożegnanie lata.