13 marzec

poniedziałek, 13 marca 2017 Anna Floch Aktualności szkoły

Laureaci z chemii i fizyki

Serdecznie gratulujemy Wiktorowi Białowąsowi oraz Mateuszowi Zwierzchowskiemu, którzy uzyskali tytuły laureatów Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego (Wiktor) i Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego (Mateusz) oraz wszystkim finalistom tychże konkursów. Warto wspomnieć, że Wiktor i Mateusz będą zwolnieni z pisania egzaminu gimnazjalnego z zakresu przyrody oraz zostaną przyjęci do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od procedury rekrutacji, poza kolejnością.

Przystępując do ostatniego etapu konkursów przedmiotowych uczniowie muszą wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcjach, ale także wykraczającymi poza zakres nauczania w gimnazjum.

Laureatom i finalistom życzymy zatem wszelkiej pomyślności w dalszym zgłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji.