13 styczeń

sobota, 13 stycznia 2018 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Aktualności szkoły

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny, który wspiera inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Program obejmuje również treści związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przydatną dla dzieci tematykę zapamiętywania, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowany był w ciągu pierwszego semestru we wszystkich klasach pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Konwaliowej. Każdy uczeń otrzymał książeczkę z różnorodnymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zarówno w drodze do domu, ze szkoły jak i w domu.

Uczniowie poznali najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy i przypomnieli sobie telefony alarmowe. Poznali znaki drogowe i zasady poruszania się po drogach. Pierwszoklasiści dowiedzieli się także o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które mogą ich spotkać w Internecie. Komputer, który pozornie wydaje się być bezpieczny, może nieść za sobą wiele zagrożeń.

Podsumowaniem projektu było wzięcie udziału w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, który odbył się w naszej szkole 5 stycznia 2018 r. Test obejmował 15 pytań z zakresu : bezpieczeństwo w domu, w szkole i w drodze do szkoły, bezpieczeństwo w Internecie oraz pierwszą pomoc. Test został przygotowany w formie pisemnej oraz obrazkowej. Można było również odsłuchać pytania, czytane przez lektora. Do każdego pytania podane były trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Po zakończeniu testu dzieci otrzymały informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogły wrócić do wszystkich odpowiedzi, dzięki czemu miały możliwość weryfikacji obszarów, które wymagają jeszcze poprawy. Test miał na celu zarówno sprawdzać wiedzę, ale również ją usystematyzować i powtórzyć.

Szkoła zdobyła Certyfikat Bezpieczeństwa, natomiast uczniowie zdobyli wiedzę na całe życie.