20 luty

wtorek, 20 lutego 2018 Dyrektor SP nr 2 Aktualności szkoły

Bezpłatne bilety okresowe dla uczniów z gminy Suchy Las - 26 lutego rusza I etap naboru wniosków

Gmina Suchy Las informuje o możliwości przyznania uczniom prawa do bezpłatnych biletów okresowych, uprawniających do poruszania się na terenie gminy Suchy Las w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego (strefa biletowa B oraz C) zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu!!! Uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego jest gmina Suchy Las.

  

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza:

1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza – WNIOSEK DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ W ZAŁĄCZNIKU,

2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń (konieczność wyrobienia oraz dostarczenia karty PEKA we własnym zakresie).

Uwaga: pierwszy etap naboru wniosków wraz z oświadczeniami odbędzie się w nieprzekraczalnym terminie od 26.02.2018 r. do 9.03.2018 r. w celu aktywacji biletu 125-dniowego ważnego w terminie od 26.02.2018 r. do 30.06.2018 r. – semestr letni.

 

Załącznik:

Wniosek do pobrania