20 grudzień

czwartek, 20 grudnia 2018 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Darmowa komunikacja dla uczniów

Informujemy o wprowadzeniu na terenie gminy Suchy Las uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie gminy Suchy Las oraz NOWOŚĆ - poza terenem gminy Suchy Las - edycja semestr letni 2019 (ważny od 28.01.2019 r. do 21.06.2019 r.).

Uczniowie, którym karty PEKA zostały poprzez szkołę doładowane na początku roku szkolnego (na okres do 21 czerwca 2019), nie muszą obecnie ponownie składać wniosków o doładowanie na semestr letni!!!


UWAGA: uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego jest gmina Suchy Las.

 1. W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:
  wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza (do pobrania z załącznika).
 2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń.
 3. Prosimy o aktywację karty PEKA Junior i PEKA już teraz w celu złożenia wniosku z kartą do 11.01.2019 r.! W przypadku wyrobienia karty PEKA po raz pierwszy konieczne jest złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego – druk BM2.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego dla uczniów uczęszczających do szkół poza terenem gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy Suchy Las (Referat Komunalny – pokój numer 105):

 1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu (do pobrania z załącznika).
 2. Imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń.
 3. Prosimy o aktywację karty PEKA Junior i PEKA już teraz w celu złożenia wniosku z kartą do 11.01.2019 r.!  W przypadku wyrobienia karty PEKA po raz pierwszy konieczne jest złożenie oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego – druk BM2 (do pobrania z załącznika).

Harmonogram na podstawie uchwały Rady Gminy:

 • nabór wniosków i oświadczeń w sekretariatach Szkół oraz Urzędzie Gminy (Referat Komunalny - pokój numer 105) w dniach od 2.01.2019 r. do11.01.2019r.
 • 14.01.2019r. do 25.01.2019r. aktywacja biletów przez ZTM.
 • do 28.01.2019r. „nabicie” kart PEKA i zwrot do wnioskodawców. Do tego dnia ( w okresie oczekiwania na odbiór karty) dzieci na terenie Gminy Suchy Las mogą jeździć komunikacją na podstawie ważnej legitymacji szkolnej!!   

 

Pobierz załącznik: