27 kwiecień

poniedziałek, 27 kwietnia 2015 Marta Grzebyta kl. IIIC Aktualności szkoły

Nie lada kłopoty gimnazjalistów…


Gimnazjaliści uczęszczający do klas trzecich mają z pewnością nie lada problem związany z wyborem szkoły średniej. Od tego wyboru przecież często zależy ich przyszłość, być może całe życie. „Dobre rady” rodziców czy presja ze strony innych członków rodziny czasami mogą tylko zaszkodzić. Z pomocą przyszli im ich starsi koledzy.
27 i 28 kwietnia gośćmi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie byli jego absolwenci, obecnie uczniowie liceów i techników z Poznania i jego okolic. To oni opowiadali przez dwa dni trzecioklasistom o swoich szkołach, do których uczęszczają po ukończeniu sucholeskiego Gimnazjum. Byli to uczniowie następujących placówek:

 1. Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
 2. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 3. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta
 4. VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
 5. II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 6. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 7. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu
 8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 9. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
 10. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 11. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
 12. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu
 13. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 14. IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta w Poznaniu
 15. XXVLiceum Ogólnokształcące im. Generałowej J. Zamoyskiej w Poznaniu

Spotkania, które prowadzili uczniowie szkół średnich były bardzo cenne. Gimnazjaliści mieli okazję zapytać swych niewiele starszych kolegów o wszystko. Pytania i odpowiedzi dotyczyły progów punktowych, wyposażenia szkoły, atmosfery tam panującej, czasu dojazdu, ilości przesiadek, kadry pedagogicznej, wycieczek, liczebności uczniów w danej klasie itp.
Spotkania te dla wielu trzecioklasistów okazały się niezwykle cenne. Uświadomili sobie, że przy wyborze szkoły nie należy kierować się opinią innych tylko swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami i cechami charakteru. Jeśli w taki sposób dokona się wyboru, wówczas nawet uciążliwe dojazdy mogą stać się przyjemnością.

Życzymy rozsądnych wyborów