29 wrzesień

piątek, 29 września 2017 Justyna Szkudlarska Aktualności szkoły

Europejski Dzień Języków

26 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w budynku przy ulicy Konwaliowej 4, odbył się po raz pierwszy Europejski Dzień Języków. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły świętowali ten wyjątkowy dzień biorąc udział w językowych konkurencjach między klasami. Ważna była zarówno poprawność odpowiedzi, ale także właściwa współpraca w grupie oraz przestrzegania zasad fair play. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie konkurencje odbywały się „na czas”.

Uczniowie mieli do wykonania po trzy zadania w języku angielskim. Wszystkie klasy doskonale poradziły sobie z ich rozwiązaniem, gdyż ich bohaterami byli dobrze uczniom znani i lubiani Bud i Holly – przyjaciele z kursu „Explore Treetops”.

Podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków nie zabrakło również śpiewu, tańca i zabawy. Wszyscy pierwszoklasiści zaśpiewali i zatańczyli taniec „Autumn Dance” oraz „Here’s my book”.

Podsumowaniem dnia było uroczyste wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom przez pana dyrektora Jarosława Krajewskiego.

Zadowolone i uśmiechnięte miny naszych podopiecznych są doskonałym świadectwem, że Europejski Dzień Języków możemy uznać za bardzo udany.