09 wrzesień

sobota, 09 września 2017 Małgorzata Bundyra-Warańska, Maria Krasnosielska, Ewa Trydeńska Aktualności szkoły

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 była wyjątkowa. Przede wszystkim dlatego, że naukę rozpoczynaliśmy dopiero 4 września, po przedłużonych wakacjach, a po drugie – ruszyliśmy w nowej zreformowanej szkole – Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.

Od września ruszyła bowiem reforma edukacji, w wyniku której rozpoczęto wygaszanie gimnazjów oraz tworzenie ośmioklasowych szkół podstawowych.

Dyrektor Jarosław Krajewski od rana uwijał się, jak pracowita pszczółka. Już o ósmej rano w budynku szkoły przy ul. Konwaliowej witał najmłodszych uczniów z klas pierwszych Budynek ten w wyniku reformy stał się częścią nowej szkoły.

Wraz z najmłodszymi uczniami przybyli tłumnie Rodzice. Dyrektor nie zapomniał o życzeniach, aby te pierwsze kroki w murach szkolnych były stawiane pewnie i przynosiły wyłącznie same radości.

Godzinę później przy ul. Poziomkowej Dyrektor witał przybyłych Gości, Rodziców, a przede wszystkim drugie i trzecie klasy gimnazjalne. Po najstarszych uczniach przyszła pora na czwarto- i siódmoklasistów.

Nowi uczniowie otrzymali listy powitalne z rąk Pana Krajewskiego; poznali swoich wychowawców, a potem zapoznali się z budynkiem szkoły, który na początku kojarzy się niektórym z labiryntem.

W związku z reformą powiększyło się także grono pedagogiczne. Dyrektor przedstawił i powitał nowych nauczycieli. Byli to: Pani Antkowiak Justyna, Pan Baranowski Mariusz, Pan Cylt Krzysztof, Pani Grzeszczak Lidia, Pan Jankowiak Norbert, Pani Jarusz Elżbieta, Pani Ławniczak Anna, Pani Szkudlarska Justyna, Pani Wróbel Anna. Po krótkich nieobecnościach wróciły do nas także Panie Jabłuszewska Monika i Maćkowiak Monika.

Kilka dni wcześniej uczniowie naszej szkoły uczcili kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, uczestnicząc w gminnych uroczystościach w Łagiewnikach.

Z pewnością czeka nas wszystkich trudny rok; rok w nowej szkole, rok wprowadzający reformę edukacji, rok pełen wrażeń i nowych doświadczeń. Pamiętajmy zatem słowa, które wypowiedział Winston Churchill:

Pokonane trudności są zdobytymi szansami.