22 maj

poniedziałek, 22 maja 2017 Dyrekcja Gimnazjum Aktualności szkoły

Informacja dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie

Uprzejmie prosimy o dopełnienie następujących formalności:
 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 19 do 23 maja (wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj - Oświadczenie).

  • dotyczy złożonych wniosków do klasy 1

 2. Dostarczenie świadectwa promocyjnego do klasy 4 lub 7 w terminie do 30 czerwca.

  • dotyczy złożonych podań i wniosków do klasy 4 i 7

 3. Dostarczenie deklaracji wyboru drugiego języka obcego w terminie do 30 czerwca (wzór deklaracji do pobrania tutaj - Deklaracja.

  • dotyczy klasy 7

 4. Dostarczenie 1 zdjęcia legitymacyjnego (opisanego na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia) w terminie do 30 czerwca.

  • dotyczy wszystkich przyjętych uczniów do klas 1, 4 i 7