25 lipiec

poniedziałek, 25 lipca 2016 Dyrekcja Gimnazjum Aktualności szkoły

Podręczniki dla klas I i II

Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
W roku szkolnym 2016/2017 z tego prawa skorzystają uczniowie klas I i II gimnazjów.
Zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do biblioteki szkolnej dokonuje szkoła z dotacji celowej MEN.
Od roku szkolnego 2015/2016 podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN i obowiązujące w gimnazjum ( roku szkolnym 2016/2017 – w kl.I i II ) są dostosowane do wymogu wieloletności, tzn. możliwości ich używania przez uczniów danej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne.
We wrześniu 2016r. szkoła nieodpłatnie:
- wypożyczy uczniom klas I i II podręczniki na czas roku szkolnego z biblioteki szkolnej, oraz
- przekaże uczniom klas I i II materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu jego zakupu.

MEN zapewnia uczniom darmowe podręczniki tylko do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W związku z tym podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie:

Klasa I: RELIGIA – J.Szpet, D. Jackowiak: SPOTKANIE ZE SŁOWEM
Księgarnia św. Wojciecha Poznań
Nr dopuszczenia: AZ-31-01/10-PO-1/11

Klasa II: RELIGIA – J.Szpet, D. Jackowiak: ABY NIE USTAĆ W DRODZE
Księgarnia św. Wojciecha Poznań
Nr dopuszczenia : AZ-31-01/10-PO-1/11