16 sierpień

czwartek, 16 sierpnia 2018 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Informacja o bezpłatnych przejazdach środkami transportu zbiorowego dla uczniów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Gmina Suchy Las rozpoczyna działanie w celu rozpowszechnienia kolejnej edycji bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów – edycja na rok szkolny 2018/2019 (ważny od 1.09.2018r. do 30.06.2019r.).
W związku z powyższym umożliwia przyznanie uczniom prawa do bezpłatnych biletów okresowych uprawniających do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

UWAGA: uprawnionymi do biletów są uczniowie zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły przy ul. Poziomkowej 11 w dniach od 3.09.2018 r. do 14.09.2018 r.:

1. wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza – formularz WNIOSKU do pobrania.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na www.ztm.poznan.pl

2. imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest uczeń.

Jeśli uczeń nie posiada jeszcze imiennej karty PEKA lub PEKA Junior, należy zwrócić się o jej wydanie do punktu Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (np. przy pętli tramwajowej na os. J. III Sobieskiego). Prosimy o zaopatrzenie uczniów w karty PEKA Junior i PEKA już teraz w celu złożenia wniosku z kartą do 14.09.2018r.!

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, rodzic będzie zobowiązany we własnym zakresie złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty w punkcie ZTM.

 

W okresie od 3 września do 19 października 2018 r. uczniowie mogą korzystać z komunikacji publicznej na terenie Gminy Suchy Las na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Po 19 października 2018 r. bezwzględnie wymagane już będą bilety załadowane na kartach PEKA lub PEKA Junior.

 

  Z poważaniem,

Jarosław Krajewski