13 czerwiec

wtorek, 13 czerwca 2017 Dyrekcja Gimnazjum Aktualności szkoły

Informacja w sprawie podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie (klasy I, IV, VII oraz klasy II i III oddziałów gimnazjalnych) w roku szkolnym 2017/2018 mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN i obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie będą dostosowane do wymogu wieloletniości, tzn. możliwości ich używania przez uczniów danej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne.

Zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do biblioteki szkolnej dokonuje szkoła z dotacji celowej MEN.

We wrześniu 2017 r. szkoła nieodpłatnie:

- wypożyczy uczniom podręczniki na czas roku szkolnego z biblioteki szkolnej, oraz

- przekaże uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu jego zakupu.

 

MEN zapewnia uczniom darmowe podręczniki tylko do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W związku z tym podręczniki do religii należy zakupić we własnym zakresie:
 • Klasa I SP – Religia – Podręcznik „JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA”
  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
  Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
  Nr dopuszczenia: AZ-11-01/10-PO-1/11
  Ćwiczenia „JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA” Karty pracy
  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
  Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
 • Klasa IV SP - Religia –Podręcznik „JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”
  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
  Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
  Nr dopuszczenia: AZ-21-01/10-PO-1/11
  Ćwiczenia „JESTEM CHRZEŚCIJANINEM” Karty pracy
  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
  Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
 • Klasa VII SP - Religia –Podręcznik „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”
  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
  Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
  Nr dopuszczenia: AZ-31-01/10-PO-1/11
 • Klasa II (oddziały gimnazjalne) – Religia – Podręcznik „ABY NIE USTAĆ W DRODZE”
  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
  Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
  Nr dopuszczenia: AZ-32-01/10-PO-1/12
 • Klasa III (oddziały gimnazjalne) – Religia – Podręcznik „ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA”
  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak
  Wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań
  Nr dopuszczenia: AZ-33-01/10-PO-3/13