12 marzec

wtorek, 12 marca 2019 Magdalena Borucka Aktualności szkoły

Instytut Pamięci Narodowej w Suchym Lesie

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” - te słowa Naszego Patrona nieustannie motywują nas do pogłębiania wiedzy i ciągłego doskonalenia swojej osobowości.

Z tych też powodów w piątek 8 marca 2019 r. po raz kolejny odwiedził Naszą Szkołę pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pan Marcin Podemski. Tym razem wygłosił dla klas siódmych i ósmych wykład dotyczący współczesnej historii Polski powojennej. Jego tematyka nie była przypadkowa, gdyż 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”.

„Żołnierze Wyklęci”, zwani również „Niezłomnymi”, to ci, którzy po zakończeniu II wojny światowej, mając świadomość, że Polska nie jest w pełni wolna, zdecydowali się na dalszą walkę, tym razem z komunistami. Wierzyli, że III wojna jest blisko, a pomoc uzyskana od aliantów wyzwoli Polskę od kolejnego, sowieckiego okupanta. Niestety władze komunistyczne bardzo szybko podjęły brutalne działania mające na celu likwidację wszystkich partyzanckich ruchów niepodległościowych. „Niezłomni” trafiali do więzień, nazywano ich zdrajcami narodu polskiego, przypisywano winy, których nie popełnili, szkalowano ich imiona. Na wielu z nich wykonano karę śmierci. Poznaliśmy m.in. losy Danusi Siedzikówny „Inki”, majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” czy rotmistrza Witolda Pileckiego.

Z tej smutnej, ale jednocześnie niezwykle ciekawej i pasjonującej lekcji historii wynieśliśmy przekonanie, że każde młode pokolenie potrzebuje właściwych wzorców i autorytetów, bo tylko dzięki nim można obrać w życiu właściwy kurs. Jak kiedyś Powstańcy Wielkopolscy, Ojcowie Niepodległości, Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego potrzebowali właściwych wzorców, tak i dziś my młodzi nadal ich potrzebujemy. Wszystkim zaś Tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności, należy się pamięć i cześć.