17 październik

środa, 17 października 2018 Alicja Nobik kl. III F Aktualności szkoły

Kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Wrzesień oraz październik to niezwykle gorący czas wyborów do samorządu szkolnego. W obecnym czasie, kiedy jesteśmy już szkołą podstawową i przybyło uczniów, a co za tym idzie – kandydatów do samorządu szkolnego – chętni przygotowują i rozwieszają plakaty oraz agitują wśród wyborców.

Jedną z najważniejszych informacji oraz zasad, którymi powinni kierować się kandydaci jest pozyskanie sojuszników oraz powołanie swojego sztabu wyborczego. Spora część uczniów kandydujących do samorządu, która nie wykonała plakatów wyborczych, zdecydowanie w większej części postawiła na tę formę kampanii.  Niektórzy mają poparcie wśród wielu uczniów, ze względu np. na to, że byli oni w samorządzie szkolnym w ubiegłym roku, a ich praca była bardzo owocna i niezwykle chwalona.

Inną jednak, bardzo ważną formą kampanii, są właśnie plakaty oraz ulotki wyborcze. Kandydaci powinni przedstawić w nich swoje mocne strony oraz najważniejsze i najciekawsze pomysły na ulepszenie i uatrakcyjnienie działalności samorządu szkolnego.

Większość pretendentów do SU postawiła właśnie na taką reklamę. W obecnym roku znaczną część stanowią plakaty młodszych uczniów. Zdecydowaną większością są prace wykonane przez piątoklasistów, a tylko nieliczne są wykonane przez siódmoklasistów, czwartoklasistów czy uczniów trzecich klas gimnazjów.

Najczęściej powtarzającymi się obietnicami w nich zawartymi są: wprowadzenie większej ilości dni bez mundurka oraz większej ilości wycieczek. Sporo również czytamy o chęci organizowania różnorakich atrakcji, takich jak dyskoteki czy zorganizowanie szczęśliwego numerka. Kilkoro kandydatów poruszyło również temat zadawania mniej prac domowych oraz umieszczenia szafek zamiast szatni. Niektórzy uczniowie napisali również kilka słów o sobie oraz wymyślili zachęcające hasła.

Kandydaci, chcący brać udział w rywalizacji, wypełniają deklaracje. Oczywiste jest to, że każdy stara się jak najbardziej, aby przekonać kolegów, o oddanie swojego głosu na niego. Kampania ma wyłonić spośród kandydatów osoby kreatywne, odpowiedzialne, gotowe do reprezentowania całej społeczności uczniowskiej. Wybory niewątpliwie uczą demokracji i aktywności społecznej. Uczniowie powinni mieć wpływ na życie szkoły, a dobrze wybrany zarząd nie tylko reprezentuje interesy uczniów, ale zachęca ich do działania i bierze udział w realizowaniu wielu zadań szkoły.

Wybory już tuż, tuż … zobaczymy, kto wygra.