08 kwiecień

poniedziałek, 08 kwietnia 2019 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Komunikat dyrektora w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 8 kwietnia br.                                                           

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającymi się negocjacjami rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi i rozpoczynającym się w najbliższy poniedziałek strajkiem nauczycieli uprzejmie informuję, że:

  • ze względu na rozpoczynające się w środę 10 kwietnia egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów, na czas których w kalendarzu roku szkolnego w naszej szkole przewidziano dla pozostałych uczniów dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, najbliższy poniedziałek i wtorek będą dniami, w których z powodu strajku nie będzie możliwe realizowanie planowych zajęć lekcyjnych, ale szkoła będzie w stanie zorganizować zajęcia o charakterze opiekuńczym. Decyzja ta podyktowana jest wiedzą, że dla wielu rodziców pracujących problemem może być zorganizowanie opieki dla swoich dzieci. Ufam, że taką opiekę szkoła zorganizuje i proszę jedynie o wyrozumiałość, że zajęcia opiekuńcze mogą nie być perfekcyjnie zaplanowane, ponieważ priorytetem będzie zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

  • zajęcia dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej odbywać się będą w obowiązujących dotychczas godzinach, tzn. od 6.30 do 17.00. Dotyczy to także dni egzaminów.

  • w dniach egzaminów, tzn. 10, 11, 12, 15, 16 i 17 kwietnia br. świetlica dla wszystkich uczniów czynna będzie wyłącznie w budynku przy ul. Konwaliowej 4. Państwo, rodzice uczniów klas pierwszych i drugich wiedzą, że planowaliśmy w dniach egzaminów bardzo ciekawe zajęcia opiekuńcze. Przepraszam, ale planów tych nie uda się zrealizować. Planowane wycieczki i inne wyjścia nie będą najprawdopodobniej możliwe. Wszystkie zajęcia odbędą się w szkole. Za te zmiany bardzo Państwa i dzieci przepraszam.

  • czynię starania, żeby egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów odbyły się w przewidzianym prawem terminie. Wydaje się, że ich przeprowadzenie będzie możliwe. Nie chcę, żeby uczniowie klas trzecich gimnazjalnych i ósmych przeżywali dodatkowy stres wynikający z niepewności co do ewentualnego nowego terminu egzaminu i możliwych komplikacji z czekającą ich rekrutacją do kolejnego etapu kształcenia. Moje wysiłki są zbieżne z oczekiwaniami rodziców, które przekazała mi Rada Rodziców naszej szkoły, a także uczniów. Dzisiaj odbyłem spotkania z uczniami przystępującymi do egzaminu. Doceniam, że mimo skomplikowanej sytuacji zachowują spokój. Świadczy to o ich dojrzałości.

 

Wierzę, że dzięki współpracy i wzajemnej życzliwości szczęśliwie przejdziemy przez ten ciężki czas i nasi uczniowie a Państwa dzieci nie ucierpią z powodu czekających nas trudności.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, to oczywiście należy ufać, że do poniedziałku strony konfliktu dojdą do porozumienia i powyższe ustalenia staną się nieaktualne, czego wszystkim nam życzę.

 

Z wyrazami szacunku,
   Jarosław Krajewski