09 kwiecień

czwartek, 09 kwietnia 2020 Dyrekcja SP nr 2 Aktualności szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 9 kwietnia br.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informuję, że w związku z decyzjami przekazanymi w dniu 9 kwietnia br. w trakcie konferencji przez przedstawicieli rządu, zawieszenie zajęć w szkołach zostało przedłużone do 26 kwietnia br.

Oznacza to, że zdalne nauczanie będzie kontynuowane do tego dnia.

Jednocześnie zmieniony został termin egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się nie wcześniej niż w czerwcu.
Dokładny termin zostanie podany przynajmniej trzy tygodnie wcześniej.

Z poważaniem,
Jarosław Krajewski