22 styczeń

poniedziałek, 22 stycznia 2018 Anna Floch Aktualności szkoły

Konkursy - etap rejonowy

Cieszymy się bardzo, że aż sześcioro uczniów naszej szkoły przeszło pomyślnie kwalifikacje rejonowe i w marcu weźmie udział w ostatnim już etapie Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Pięcioro natomiast stawi czoła zadaniom Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Warto wspomnieć, że uzyskując tytuł laureata danego konkursu, uczniowie będą zwolnieni z pisania egzaminu gimnazjalnego z zakresu przyrody oraz zostaną przyjęci do wybranej przez siebie szkoły średniej niezależnie od procedury rekrutacji, poza kolejnością.

Przystępując do ostatniego etapu konkursów przedmiotowych uczniowie będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcjach, ale także wykraczającymi poza zakres nauczania w gimnazjum.

Młodzieży życzymy zatem sukcesów w etapach wojewódzkich konkursów, wszelkiej pomyślności w dalszym zgłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji.