01 grudzień

niedziela, 01 grudnia 2019 Anna Ławniczak, Justyna Antkowiak Aktualności szkoły

                        Lekcja przyrody w Kórniku

  W październiku aura sprzyjała wędrówkom po lasach, parkach i Arboretum w Kórniku. Malownicze drzewa cieszyły nasze oczy. Dzieci z klasy 3c oraz 3d z ogromnym zainteresowaniem słuchały przewodnika, który opowiadał o ciekawostkach dendrologicznych parku. Największy podziw wzbudziły pneumatofory olbrzymiego cypryśnika błotnego. Uczniowie zadawali dociekliwe pytania, wypełniali kartę z zadaniami, robili zdjęcia oraz zbierali liście.

 Następnego dnia zrobiłyśmy quiz sprawdzający, co zapamiętali. Okazało się, że dzieci rozpoznały drzewa po przyniesionych liściach, potrafiły wyjaśnić, co znaczy arboretum i pneumatofory. Była to kolejna udana edukacyjna wycieczka rozbudzająca w dzieciach pragnienie poznawania świata przyrody.